iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie

gepubliceerd: dinsdag, 4 juni 2019

In een prach­tige en sfeer­volle Munster­kerk te Roermond vond zater­dag 11 mei 2019 de jaar­lijkse leden­dag plaats van de Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie. Een mooie gelegen­heid om Mgr. Harry Smeets te fotograferen die hoofd­cele­brant was bij de Eucha­ris­tie­vie­ring. Con­ce­le­branten waren pastoor Cor Mennen, pastoor Schil­der en kape­laan Brian van de Mortel.

Na een voor­tref­fe­lijke lunch ver­zorgde dr. P. Lateur een voor­dracht over ‘Ambrosius van Milaan’ en volgde de leden­ver­ga­de­ring. Ter afslui­ting was er weer een Vesper­vie­ring in de Munster­kerk.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie staat op de web­si­te:Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 29 oktober 2023Dag voor de Latijnse Liturgie
zondag, 15 mei 2022Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie
dinsdag, 22 september 2020Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie
maandag, 14 mei 2018Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie
zaterdag, 16 september 2017Dag voor Latijnse Liturgie
donderdag, 16 juni 2016Ledendag Vereniging Latijnse Liturgie
zaterdag, 10 mei 2014Jaarvergadering Vereniging voor Latijnse Liturgie
zaterdag, 19 maart 2011Jaarvergadering Vereniging voor Latijnse Liturgie

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.