iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Carnavalsmis Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024
Zondag 11 februari vond in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch weer de Carnavalsmis plaats. De ka­the­draal was dit keer echt tot aan de nok toe gevuld. Dit jaar zetten ple­baan Vincent Blom de man­tel­zor­gers speciaal in het zonnetje.
Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 12 januari 2024
Ook dit jaar weer mochten we met camera de nieuw­jaars­re­cep­tie van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vastleggen. Net als voor­gaande jaren werd eerst een Choral Evensong gehou­den in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam en ver­vol­gens vond in het naast­ge­le­gen Barbizonho­tel de receptie plaats.
Driekoningenintocht ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
Honderdjarig jubileum
gepubliceerd: zondag, 7 januari 2024
Op zon­dag 7 januari 2024 werd de Drie­ko­nin­genin­tocht in ’s-Hertogen­bosch extra fees­te­lijk gevierd. Dit jaar wordt gevierd dat voor de hon­derd­ste keer een Drie­ko­nin­genin­tocht wordt gelopen.
Kerststalletje Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 31 december 2023
Traditie­ge­trouw wordt voor Kerst­mis in huize Koopman een mooi kerst­stalletje geplaatst. Het plaatsen van de kerst­stal, het neer­zet­ten van de beeldjes en het aankle­den met allerlei groen is be­lang­rijk onder­deel van de voor­be­rei­ding op de ver­jaar­dag van het Christus­kind.
Hoog water rond Loevestein Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 28 december 2023
In het uiterste noord-westen van de Bom­me­ler­waard staat het kasteel Loevestein. Om het te bezoeken rijdt je door het schit­te­rende natuur­ge­bied Munnikenland waar Konikpaar­den en Rode Geuzen (grote run­de­ren) dankzij wildroosters nog vrij kunnen grazen. Dat is evenwel door het hoog­wa­ter even niet moge­lijk.
Informeel kerstconcert Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 27 december 2023
Op Tweede Kerst­dag is het gewoonte om na de Eucha­ris­tie­vie­ring door de Schola Cantorum getrac­teerd te wor­den op een prach­tige muzikale ‘toegift’. Mede dankzij een voorzich­tig zonnetje vormde het koor een ideaal on­der­werp voor een foto­se­rie.
Bijzondere Nachtmis Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 25 december 2023
In de nacht van 24 op 25 de­cem­ber was er een bij­zon­dere Nachtmis in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch. In het kader van 800 jaar kerst­stal van Fran­cis­cus mocht broe­der Rangel, fran­cis­caan, het Christus­kind vanuit de doop­ka­pel, helemaal achterin de kerk, naar het altaar brengen waar hij het samen met Mgr. De Korte in de kribbe legde.
Guldenmis Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 22 december 2023
Op de woens­dag na Zondag Gaudete, de derde zon­dag van de Advent, wordt in veel kerken een Guldemis gevierd. De kerk is dan uit­slui­tend verlicht door kaarsen. Zo ook in de Sint-Jans­kathe­draal op woen­dag 20 de­cem­ber 2023 waar­van we een paar sfeerplaatjes schoten.
Misboekjes rondom Kerstmis Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 18 december 2023
Voor de Sint-Jans­kathe­draal wor­den rond Kerst­mis altijd speciale mis­boekjes gebruikt. Denk aan de Nachtmis, de vie­rin­gen op Eerste en Tweede Kerst­dag, op het feest van de H. Familie, Nieuw­jaars­dag en Drie­ko­nin­gen. Voor nieuwe versies van deze boekjes maakten we zes nieuwe edities in de nieuwe huis­stijl van de ka­the­draal.
Warm kerstconcert Schola Cantorum Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 17 december 2023
Het jaar­lijkse kerst­con­cert van de Schola Cantorum van de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch mocht zich verheugen op grote belang­stel­ling. Het concert stond dit jaar speciaal in het teken van 750 jaar Koorzang in de Sint-Jan en oude zowel nieuwe stukken wer­den prach­tig ten gehore gebracht. Ook sprak Mgr. Gerard de Korte zijn kersttoe­spraak uit.
Herdertjestocht Zaltbommel Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 16 december 2023
Dit jaar voor het eerst is in Zalt­bom­mel een Her­der­tjes­tocht gehou­den. Een wandel­rou­te van zo'n 2½ kilo­me­ter door het centrum van Zalt­bom­mel, langs diverse taferelen uit het Kerst­ver­haal. Het weer was goed, de belang­stel­ling was over­wel­di­gend en velen hebben een mooie wan­de­ling met bij­zon­dere indrukken ter voor­be­rei­ding op Kerst­mis.
Kerststal feestelijk geopend Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 10 december 2023
Op zater­dag­avond 9 de­cem­ber 2023 is de kerst­stal in de kooromgang van de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch fees­te­lijk geopend door Zijne Excellentie Giorgio Novello, am­bas­sa­deur van Italië en broe­der Theo van Adrichem, minister-provinciaal van de Minder­broe­ders Fran­cis­ca­nen.


zondag, 10 december 2023Kerststal Sint-Janskathedraal 2023 Fotoreportage
zondag, 26 november 2023Openingsconcert 750 Jaar Koorzang Fotoreportage
zaterdag, 25 november 2023Repetitie met Will Todd Fotoreportage
zondag, 19 november 2023Jubilarissen Schola Fotoreportage
zondag, 19 november 2023Diakenwijding Haarlem Fotoreportage
zaterdag, 11 november 2023Sint Maarten Zaltbommel Fotoreportage
zaterdag, 4 november 2023Priester- en diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
donderdag, 2 november 2023Zilveren jubileum pastoor Mesch Vught Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Dag voor de Latijnse Liturgie Fotoreportage
zondag, 22 oktober 2023Sint Martinuskerk Velddriel 70 jaar Fotoreportage
zondag, 15 oktober 2023Tridentijnse Eucharistieviering Oss Fotoreportage
zaterdag, 30 september 2023Taizégebed voor de synode Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023Regenboog kondigt herfst aan
maandag, 11 september 2023Mantels van Maria, de Zoete Moeder
zondag, 3 september 2023Presentatie diaken Wilchard Cooijmans Fotoreportage
zondag, 27 augustus 2023Oecumenische viering muziektent Zaltbommel Fotoreportage
zaterdag, 26 augustus 2023Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD-reis Bisdom Den Bosch vertrokken Fotoreportage
vrijdag, 7 juli 2023Priesterdag Bisdom Den Bosch Fotoreportage
donderdag, 6 juli 2023Eindpresentatie Schola Fotoreportage
donderdag, 6 juli 2023Zilveren jubileum feestdag Fotoreportage
maandag, 26 juni 2023Vergulde bol op Martinuskerk Zaltbommel Fotoreportage
zondag, 25 juni 2023Zilveren jubileumviering plebaan Blom Fotoreportage
zondag, 11 juni 2023Sacramentsprocessie Sint-Jan Den Bosch Fotoreportage
maandag, 5 juni 2023Priesterwijding Nick Kersten Fotoreportage
zondag, 21 mei 2023Jubileum 70 jaar Willibrorduskerk Ammerzoden Fotoreportage
zaterdag, 13 mei 2023Zonovergoten Gezinsdag Madurodam Fotoreportage
dinsdag, 9 mei 2023Aanbieding petitie ‘Het Gezin op de kaart’ Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.