iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Mantels van Maria, de Zoete Moeder
Expo Open Monumentenweekend
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Bij gelegen­heid van het Open Monu­menten­week­end van 9 en 10 sep­tem­ber 2023 ston­den bij hoge uit­zon­de­ring de man­tels van Maria, de Zoete Moeder van Den Bosch ten­toon­ge­steld in de kooromgang van de Sint-Jans­kathe­draal.
Presentatie diaken Wilchard Cooijmans Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 3 september 2023
Op zon­dag 3 sep­tem­ber 2023 is diaken Wilchard Cooijmans voor­ge­steld aan de geloofs­ge­meen­schap van de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch. Wilchard ver­vangt diaken Vladimir Palte die met welver­diend emeritaat is gegaan.
Oecumenische viering muziektent Zaltbommel Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 27 augustus 2023
Een vie­ring door vier Bommelse kerken, met als thema Licht en Zout, kon zon­dag 27 au­gus­tus rekenen op over­vloe­dig zonneschijn en regen­wa­ter. Wat begon met een menigte van zo'n zes­hon­derd mensen ein­digde met paraplu's, poncho’s en natte kleren. Wat bleef was de saam­ho­rig­heid van de or­ga­ni­se­rende geloofs­ge­meen­schappen.
Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 26 augustus 2023
In een volle ka­the­draal heeft mgr. Hurkmans zater­dag 26 au­gus­tus zijn zilveren bis­schops­jubi­leum gevierd. In de preek gaf hij een ge­tui­ge­nis en een inkijkje in zijn per­soon­lijk ge­loofs­le­ven.
WJD-reis Bisdom Den Bosch vertrokken Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 25 juli 2023
In alle vroegte van dins­dag 25 juli is de WJD-reis van Bisdom Den Bosch ver­trok­ken naar het warme zui­den. Verzamelen en bagagedump op het Sint-Jans­cen­trum om 06.30 uur en een wegzend-Eucha­ris­tie­vie­ring om 07.00 uur. Daarna de bus in en en route vers Taizé.
Priesterdag Bisdom Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 7 juli 2023
Op dezelfde dag als het feest van de Zoete Moeder van Den Bosch, 7 juli, hield het bisdom haar jaar­lijkse dio­ce­sane pries­ter­dag. Speciale gast­spre­ker was Mgr. H.M.M. van Megen, nuntius van Kenia en Zuid-Soedan.
Eindpresentatie Schola Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 6 juli 2023
De jaar­lijkse eind­pre­sen­ta­tie van de Schola was op don­der­dag 6 juli en alle leer­lin­gen waren geslaagd! We plaatsen een beknopt over­zicht van de fees­te­lij­ke en muzikale pre­sen­ta­tie.
Zilveren jubileum feestdag Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 6 juli 2023
In het kader van het zilveren pries­ter­jubi­leum van ple­baan Vincent Blom waren mede­wer­kers van de ka­the­draal uit­ge­no­digd voor een feest­dag in Nijnsel. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Heilige Antonius van Padua­kerk werd het feest ver­volgd in Hoeve Strobol - een museum met de meest uit­een­lo­pende snuisterijen over vervlogen tij­den, maar ook een grote stoommachine en een oude dieselaggregaat.
Vergulde bol op Martinuskerk Zaltbommel Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 26 juni 2023
Onder grote belang­stel­ling is maan­dag 26 juni de vergulde bol onder het kruis op de toren van de Martinus­kerk te Zalt­bom­mel gezegend en terugge­plaatst. De vergulde bol is een beetje ‘de kers op de taart’ van de on­der­houds­werk­zaam­he­den die de afgelopen weken zijn uitge­voerd - met name schil­der­werk.
Zilveren jubileumviering plebaan Blom Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 25 juni 2023
Plebaan Vincent Blom is alweer 25 jaar pries­ter! Tijdens een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in “de mooiste kerk van Neder­land en omstreken” werd dit zilveren jubileum uitbun­dig gevierd.
Sacramentsprocessie Sint-Jan Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 11 juni 2023
Traditie­ge­trouw wordt op Sacra­ments­zon­dag met het Aller­hei­ligst Sacra­ment in pro­ces­sie rondom de ka­the­draal gelopen. Zo ook op deze zonovergoten dag met een pret­tig briesje wind.
Priesterwijding Nick Kersten Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 5 juni 2023
Op zater­dag 3 juni 2023 ont­ving diaken Nick Kersten zijn pries­ter­wij­ding van Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van Bisdom Den Bosch. Het is altijd extra fees­te­lijk als de zon uitbun­dig door het glas-in-lood van de ka­the­draal naar binnen schijnt!


zondag, 21 mei 2023Jubileum 70 jaar Willibrorduskerk Ammerzoden Fotoreportage
zaterdag, 13 mei 2023Zonovergoten Gezinsdag Madurodam Fotoreportage
dinsdag, 9 mei 2023Aanbieding petitie ‘Het Gezin op de kaart’ Fotoreportage
zondag, 30 april 2023Bidtocht Zoete Moeder ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zaterdag, 15 april 2023Week van het Gezin
zondag, 19 februari 2023Brand in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
maandag, 13 februari 2023Gezinsuitbreiding Fotoreportage
maandag, 13 februari 2023Herdenking en citytrip Berlijn Fotoreportage
maandag, 6 februari 2023Jubileum 15 jaar Radio Maria Fotoreportage
woensdag, 18 januari 2023Parochie Willibrordus Oss
maandag, 16 januari 2023Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
dinsdag, 27 december 2022Afsluiting Jubileumjaar Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
zondag, 25 december 2022Zalig Kerstmis! Fotoreportage
zondag, 25 december 2022Nachtmis Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 20 december 2022Kerststal Sint-Janskathedraal 2022 Fotoreportage
zondag, 11 december 2022A Ceremony of Carols Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2022Kerstconcert Schola Sint-Janskathedraal Fotoreportage
woensdag, 30 november 2022Fotoboek jubileum Willibrordseminarie
zondag, 20 november 2022Huldiging Scholaleden Fotoreportage
zaterdag, 5 november 2022Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 2 oktober 2022Jubileumconcert Fotoreportage
zondag, 2 oktober 2022800 Kaarsen voor 800 Verhalen Fotoreportage
zaterdag, 17 september 2022Overbrenging relieken zuster Maria Margaretha Fotoreportage
dinsdag, 13 september 2022Bisschoppen op bezoek in jarige Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 4 september 2022Feest van de kerkwijding Fotoreportage
dinsdag, 2 augustus 2022FC Den Bosch in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
woensdag, 27 juli 2022Beeld H. Titus Brandsma ingezegend Fotoreportage
maandag, 25 juli 2022Sint-Janskathedraal is nog een beeld rijker Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.