iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Openingsconcert 750 Jaar Koorzang Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 26 november 2023
In het jaar 2024 wordt gevierd dat 750 jaar koorzang wordt ver­zorgd in de Sint-Jan van ’s-Hertogen­bosch. Op 26 no­vem­ber was de aftrap met een ope­nings­con­cert waarbij een nieuwe hymne Signum Magnum, speciaal voor de Schola gecompo­neerd door de Britse com­po­nist Will Todd, in première ging.
Repetitie met Will Todd Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 25 november 2023
Zater­dag 25 no­vem­ber was de laatste repe­ti­tie van de Schola voor het grote Openings­con­cert op zon­dag 26 no­vem­ber. En niemand min­der dan Will Todd was aanwe­zig om zijn speciaal voor 750 Jaar Koor­mu­ziek gecompo­neerde werk voor het eerst te horen.
Jubilarissen Schola Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 19 november 2023
Op zon­dag 19 zijn twee jubila­rissen in het zonnetje gezet. Plebaan Vincent Blom spelde hen de Gregoriuspen­ning op voor res­pec­tie­ve­lijk 25 en 60 jaar koor­lid­maat­schap! Tevens maakten we van de gelegen­heid gebruik om statie­foto's te maken.
Diakenwijding Haarlem Fotoreportage
Twee permanent en twee transeunt diakens erbij!
gepubliceerd: zondag, 19 november 2023
Op zater­dag 18 no­vem­ber vond in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo weer een diaken­wij­ding plaats. Maar liefst vier jonge mannen wer­den door handopleg­ging en gebed gewijd - twee per­ma­nent en twee transeunt diakens.
Sint Maarten Zaltbommel Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 11 november 2023
Het feest van Sint Maarten van Tours wordt in Zalt­bom­mel groots gevierd. Een mooie gelegen­heid om m'n nieuwe lens uit te proberen bij het fotograferen in het donker.
Priester- en diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2023
Op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 wer­den in de Sint-Jans­kathe­draal Frits Hendriks tot diaken en Erik Buster tot pries­ter gewijd. Zij ont­vingen de wij­ding van Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van Bisdom Den Bosch. Met de twee wij­dingen werd het wel een marathon­vie­ring van bijna twee uur!
Zilveren jubileum pastoor Mesch Vught Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 2 november 2023
Pastoor Martien Mesch vierde zon­dag 29 ok­to­ber 2023 dat hij 25 jaar pastoor is van de Edith Stein­paro­chie te Vught. De dag begon met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met gildes en vaandel­groet. Daarna trokken jubila­ris en feest­gan­gers naar ont­moe­tings­cen­trum DePetrus in de voor­ma­lige Sint Petrus­kerk waar in een prach­tige ambiance een gezellige receptie was.
Dag voor de Latijnse Liturgie Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 29 oktober 2023
Zater­dag 28 ok­to­ber 2023 was er weer een Dag voor de Latijnse Li­tur­gie. Dit keer was de vereni­ging te gast in Den Haag, in de prach­tige Sint Jacobus de Meer­dere­kerk. De dag begon met een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring met emeritus pastoor Cor Mennen en pastoor Harm Schil­der. Daarna volgde een goed ver­zorgde lunch en een lezing door de Leuvense prof. dr. H. de Dijn. De dag werd weer af­ge­slo­ten met een prach­tig gezongen Vesper­vie­ring.
Sint Martinuskerk Velddriel 70 jaar Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2023
Op zon­dag 22 ok­to­ber 2023 werd in de fraaie dorps­kerk van Velddriel gevierd dat de Sint Martinus­kerk 70 jaar gele­den in gebruik is geno­men. Het was een prach­tige vie­ring met Pastoor Roland Putman, pater Bertus Bus en een diaken. Na afloop was er een receptie in De Boxhof.
Tridentijnse Eucharistieviering Oss Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 15 oktober 2023
Op zon­dag 15 ok­to­ber hebben we de Tri­den­tijnse Eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis te Oss. Het was een familie­vie­ring wat dui­de­lijk merk­baar was door de verrukke­lijke kin­derstemmetjes die van zich regel­ma­tig lieten horen. Cele­brant was pastoor Pieter Zimmermann.
Taizégebed voor de synode Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 30 september 2023
Zater­dag 30 sep­tem­ber vond in de namid­dag een gebeds­wake plaats ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode die ko­men­de woens­dag van start gaat. Met een live-verbin­ding met het Sint Pieters­plein in Rome, en dezelfde li­tur­gie volgend, werd in de Bossche Sint-Jans­kathe­draal gebe­den om zegen over de synode.
Regenboog kondigt herfst aan
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
Op 21 sep­tem­ber 2023 werd de herfst op wel heel bij­zon­dere manier aan­ge­kon­digd. Deze foto -gemaakt met de smart­phone- toont een dubbele regenboog boven onze nederige stulp. Morgenstond heeft goud in de mond!


maandag, 11 september 2023Mantels van Maria, de Zoete Moeder
zondag, 3 september 2023Presentatie diaken Wilchard Cooijmans Fotoreportage
zondag, 27 augustus 2023Oecumenische viering muziektent Zaltbommel Fotoreportage
zaterdag, 26 augustus 2023Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD-reis Bisdom Den Bosch vertrokken Fotoreportage
vrijdag, 7 juli 2023Priesterdag Bisdom Den Bosch Fotoreportage
donderdag, 6 juli 2023Eindpresentatie Schola Fotoreportage
donderdag, 6 juli 2023Zilveren jubileum feestdag Fotoreportage
maandag, 26 juni 2023Vergulde bol op Martinuskerk Zaltbommel Fotoreportage
zondag, 25 juni 2023Zilveren jubileumviering plebaan Blom Fotoreportage
zondag, 11 juni 2023Sacramentsprocessie Sint-Jan Den Bosch Fotoreportage
maandag, 5 juni 2023Priesterwijding Nick Kersten Fotoreportage
zondag, 21 mei 2023Jubileum 70 jaar Willibrorduskerk Ammerzoden Fotoreportage
zaterdag, 13 mei 2023Zonovergoten Gezinsdag Madurodam Fotoreportage
dinsdag, 9 mei 2023Aanbieding petitie ‘Het Gezin op de kaart’ Fotoreportage
zondag, 30 april 2023Bidtocht Zoete Moeder ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zaterdag, 15 april 2023Week van het Gezin
zondag, 19 februari 2023Brand in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
maandag, 13 februari 2023Gezinsuitbreiding Fotoreportage
maandag, 13 februari 2023Herdenking en citytrip Berlijn Fotoreportage
maandag, 6 februari 2023Jubileum 15 jaar Radio Maria Fotoreportage
woensdag, 18 januari 2023Parochie Willibrordus Oss
maandag, 16 januari 2023Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
dinsdag, 27 december 2022Afsluiting Jubileumjaar Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
zondag, 25 december 2022Zalig Kerstmis! Fotoreportage
zondag, 25 december 2022Nachtmis Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 20 december 2022Kerststal Sint-Janskathedraal 2022 Fotoreportage
zondag, 11 december 2022A Ceremony of Carols Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.