iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


FC Den Bosch in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 2 augustus 2022
Het gebeurt niet iedere dag dat een voltallige voetbalploeg de ka­the­draal bezoekt. Dins­dag 2 au­gus­tus na de H.Mis van 12.30 uur werd het hele team uit­ge­no­digd om voor het altaar plaats te nemen.
Beeld H. Titus Brandsma ingezegend Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022
Na een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant prior-provinciaal van de Neder­landse Karmelieten, pater Huub Welzen, is het nieuwe beeld van H. Titus Brandsma in de kooromgang inge­ze­gend.
Sint-Janskathedraal is nog een beeld rijker Fotoreportage
Heilige Titus Brandsma
gepubliceerd: maandag, 25 juli 2022
De Sint-Jans­kathe­draal is nog een beeld rijker. Maan­dag­mid­dag 25 juli arri­veerde een nieuw beeld van de onlangs heilig verklaarde pater Titus Brandsma.
Eindpresentatie Schola Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 14 juli 2022
Donder­dag­avond 14 juli 2022 kon er ein­de­lijk weer een eind­pre­sen­ta­tie gegeven wor­den. De Schola Cantorum van de Sint-Jans­kathe­draal, meer spe­ci­fiek de afdelingen Puerorum en Iuventatis gaven een mooie voor­stel­ling van hun voor­uit­gang.
Speciale viering voor Leonardus Vechel Fotoreportage
450 Jaar HH. Martelaren van Gorcum
gepubliceerd: zondag, 10 juli 2022
Op zon­dag 10 juli 2022 werd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring opgedragen ter her­den­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum en in het bij­zon­der H. Leonardus Vechel. Broe­der Theo van Adrichem ofm, minister-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen was hoofd­cele­brant en fami­lie­le­den van H. Leonardus Vechel waren aanwe­zig.
Pauselijk gedecoreerden Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022
In het kader van Sint-Jan 800 jaar heeft Mgr. Gerard de Korte alle mensen in Bisdom Den Bosch die afgelopen jaar pau­se­lijk gedecoreerd zijn uit­ge­no­digd op woens­dag 29 juni 2022 voor een bij­een­komst in ’s-Hertogen­bosch. Uite­raard begon de fees­te­lij­ke bij­een­komst met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal.
Vaandelgroet van Noord-Brabantse gildes Fotoreportage
Voor de 800-jarige Sint-Jan
gepubliceerd: zondag, 26 juni 2022
Ruim 250 gilde­broe­ders- en zusters die zijn aan­ge­slo­ten bij de Noord-Brabantse Federatie Schutters­gil­den (NBFS) hebben zon­dag 26 juni een vaandel­groet gebracht aan de Sint-Jan van ’s-Hertogen­bosch die dit jaar haar achtste eeuw­feest viert.
Verheerlijking van de Martelaren van Gorcum Fotoreportage
Schilderij van Johan Zierneels
gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2022
Voor een gebeds­kaart bij gelegen­heid van 450 jaar Mar­te­la­ren van Gorcum zijn we gevraagd om een foto te maken van een schil­derij van Johan Zierneels. Titel van het schil­derij is ‘Ver­heer­lij­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum’.
Beleef de Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 22 juni 2022
In samen­wer­king met Huis73 is in de kooromgang van de Sint-Jans­kathe­draal een expositie tot stand geko­men. Huis73 heeft kunste­naars opge­roe­pen om binnen het thema ‘Beleef de Sint-Jan’ werk te maken en in te sturen. Daaruit is een selectie gemaakt van ruim 90 kunst­werken die allemaal een link hebben met de Sint-Jan.
Sacramentsprocessie Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 19 juni 2022
Zondag 19 juni 2022 viert de Kerk in onze streken het hoog­feest van Sacra­ments­dag. We vieren op deze dag het Heilig Sacra­ment van het Lichaam en Bloed van Christus. Na twee corona­ja­ren heeft dit jaar weer een pro­ces­sie plaats­ge­von­den.
Priesterwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2022
Op de prach­tige zater­dag­och­tend van 11 juni 2022 werd diaken Martijn Derks tot pries­ter gewijd. Mgr. Gerard de Korte diende door middel van handopleg­ging en zal­ving van de han­den het Sacra­ment toe tij­dens een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch.
Investeren in opslag
gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2022
“Wie wat bewaart, die heeft wat” is een mooie uit­spraak met soms ver­strek­kende gevolgen. Ga je een foto­se­rie die je 15 jaar gele­den geschoten hebt, bewaren tot in de eeuwig­heid? Voorlopig hebben we toch maar weer geïnves­teerd in nieuwe disk­ruim­te.


maandag, 30 mei 2022Huwelijksviering Chantal & Mattias Fotoreportage
zondag, 29 mei 2022Nacht van de Sint-Jan Fotoreportage
donderdag, 26 mei 2022Drukwerk
zondag, 22 mei 2022Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Zoete Moeder van Den Bosch Fotoreportage
zondag, 8 mei 2022Bidtocht met de Zoete Moeder Fotoreportage
zondag, 1 mei 2022Meimaand feestelijk geopend Fotoreportage
dinsdag, 26 april 2022Rolbanners voor de jarige Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 17 april 2022Aftrap Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
donderdag, 14 april 2022Witte Donderdagviering met voetwassing Fotoreportage
zondag, 10 april 2022Palmpasen Fotoreportage
donderdag, 31 maart 2022Conferentie Missionaire Parochie Fotoreportage
zondag, 27 februari 2022Carnavalsmis Oeteldonk Fotoreportage
dinsdag, 25 januari 2022Nieuwe mantel voor de Zoete Moeder Fotoreportage
woensdag, 5 januari 2022Kerkbalans folder Fotoreportage
donderdag, 16 december 2021Kerststal Sint-Janskathedraal 2021 Fotoreportage
woensdag, 24 november 2021#RedWednesday Fotoreportage
donderdag, 18 november 2021Gezondheidscentrum San Salvator Orthen Fotoreportage
zaterdag, 6 november 2021Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 oktober 2021Jeroen Felix 25 jaar Rector Cantus Fotoreportage
maandag, 18 oktober 2021Diocesane fase synode van start Fotoreportage
zaterdag, 9 oktober 2021Fotoserie opGROEIsymposium 2021 Fotoreportage
maandag, 27 september 2021Caritas ontmoetingsdag Fotoreportage
woensdag, 22 september 2021Inkleding nieuwe klas Koorschool Haarlem Fotoreportage
donderdag, 2 september 2021Windmolen geïnstalleerd Fotoreportage
zondag, 29 augustus 2021Tentoonstelling Geloof in Geluk Fotoreportage
zondag, 15 augustus 2021Openluchtmis bij Mariakapel Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.