iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022
De jaar­lijkse leden­dag van de Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie is dit jaar gehou­den op 14 mei in Hilversum. De dag begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal van Hilversum, oftewel de prach­tige Vitus. Daarna volgde een lunch, een lezing door Mgr. Jan Hendriks en de leden­ver­ga­de­ring in het art-deco café Dudoc.
Zoete Moeder van Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022
Ver­za­me­ling foto’s van de Zoete Moeder van Den Bosch, in wil­le­keu­rige volgorde. Dit jaar heeft kunstenares Margriet Luyten een nieuwe man­tel gemaakt: De man­tel van Hoop en Troost. In de mei­maand zal Maria deze man­tel dragen en vanaf 2023 zal Maria deze man­tel steeds dragen in de Vasten­tijd.
Bidtocht met de Zoete Moeder Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 8 mei 2022
Na twee jaar zon­der bid­tocht werd op zon­dag 8 mei 2022, tevens Moeder­dag en Roepingen­zon­dag, weer de Bidtocht met de Zoete Moeder gelopen door de bin­nen­stad van ’s-Hertogen­bosch.
Meimaand feestelijk geopend Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 1 mei 2022
Traditie­ge­trouw wordt op de voor­avond van mei altijd de mei­maand geopend. Tijdens een Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur werd het Maria­beeld vanuit haar kapel naar voren gebracht en op een voet­stuk bij het altaar geplaatst.
Rolbanners voor de jarige Sint-Jan Fotoreportage
Sint-Jan 800 jaar
gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2022
In 2022 wordt gevierd dat de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch maar liefst 800 jaar bestaat. Voor deze gelegen­heid hebben we vijf grote rolbanners gemaakt met vier aan­dachts­pun­ten van de Sint-Jan: Paro­chie­kerk, Bisdom­kerk, Bede­vaart­kerk en Monu­ment, plus nog een banner waarop de Plebaan ie­der­een welkom heet.
Aftrap Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 17 april 2022
Op het Hoog­feest van Pasen, zon­dag 17 april 2022 werd sym­bo­li­sch het jubileum­jaar voor het 800-jarig bestaan van de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch geopend. Na afloop van de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur hesen bis­schop Gerard de Korte, ple­baan Vincent Blom en bur­ger­va­der Jack Mikkers een vlag in de tuin van de ka­the­draal.
Witte Donderdagviering met voetwassing Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 14 april 2022
De Witte Donder­dag­vie­ring is altijd bij­zon­der van­wege de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie, de voet­was­sing en na afloop van de vie­ring wordt de ciborie met geconsa­creerde hosties naar het rustaltaar gebracht in de Sacra­ments­ka­pel. Ver­vol­gens wordt het altaar ontbloot en een voor een wor­den alle lichten uit­ge­zet en kaarsen gedoofd.
Palmpasen Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 10 april 2022
Dit jaar kunnen we de vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen weer fysiek in de kerk vieren. Op zon­dag 10 april 2022 werd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch weer de tra­di­tio­nele Intocht met Palmpaasstokken gehou­den met de kin­de­ren die zich voor­be­rei­den op hun Eerste Heilige Communie.
Conferentie Missionaire Parochie Fotoreportage
Vrijdag 25 maart
gepubliceerd: donderdag, 31 maart 2022
Op vrij­dag 25 maart 2022 mochten we voor Bisdom Breda een foto­se­rie maken van de meermaals uit­ge­stelde con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie met Father Steve Bannon. Deze twee­daag­se con­fe­ren­tie bracht duizend pa­ro­chi­anen, be­stuur­ders en pries­ters op de been die werk willen maken van het revitaliseren van hun pa­ro­chie.
Carnavalsmis Oeteldonk Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 27 februari 2022
Met de Carnavalsmis van zon­dag 27 februari was de Sint-Jans­kathe­draal voor het eerst sinds de ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len op 25 februari weer helemaal gevuld. Zoals ge­woon­lijk was het weer een bont uitgedoste menigte in hoofd­za­ke­lijk de kleuren rood, wit en geel.
Nieuwe mantel voor de Zoete Moeder Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 25 januari 2022
Op dins­dag 25 januari 2022 is een nieuwe man­tel voor de Zoete Moeder van Den Bosch ge­pre­sen­teerd. Dat wil zeggen er was een pers­con­fe­ren­tie waarbij ple­baan, broe­der­schap en de kunstenares ver­tel­den over de Mantel van Hoop en Troost - de ont­hul­ling van de nieuwe man­tel is op 2 maart in het Noordbrabants Museum.
Kerkbalans folder Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 5 januari 2022
Voor de Fran­cis­cus­paro­chie van de Bom­me­ler­waard maakten we een fol­der voor de Actie Kerk­ba­lans 2022. Aan de binnen­kant een mooi palet van foto's uit de diverse pa­ro­chiekernen.


donderdag, 16 december 2021Kerststal Sint-Janskathedraal 2021 Fotoreportage
woensdag, 24 november 2021#RedWednesday Fotoreportage
donderdag, 18 november 2021Gezondheidscentrum San Salvator Orthen Fotoreportage
zaterdag, 6 november 2021Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 oktober 2021Jeroen Felix 25 jaar Rector Cantus Fotoreportage
maandag, 18 oktober 2021Diocesane fase synode van start Fotoreportage
zaterdag, 9 oktober 2021Fotoserie opGROEIsymposium 2021 Fotoreportage
maandag, 27 september 2021Caritas ontmoetingsdag Fotoreportage
woensdag, 22 september 2021Inkleding nieuwe klas Koorschool Haarlem Fotoreportage
donderdag, 2 september 2021Windmolen geïnstalleerd Fotoreportage
zondag, 29 augustus 2021Tentoonstelling Geloof in Geluk Fotoreportage
zondag, 15 augustus 2021Openluchtmis bij Mariakapel Fotoreportage
woensdag, 14 juli 2021Flyer opGROEIsymposium 2021
donderdag, 1 juli 2021Brochure bij afscheid pastoor Van der Mee
zondag, 30 mei 2021Priesterwijding Quinten Kerckhofs Fotoreportage
zaterdag, 1 mei 2021Opening van de meimaand Fotoreportage
dinsdag, 5 januari 2021Kerkbalans folder Fotoreportage
zondag, 13 december 2020Kerstconcert en -toespraak Fotoreportage
vrijdag, 27 november 2020Onderscheidingen en eindpresentatie Schola Fotoreportage
woensdag, 25 november 2020Kerststal Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 24 november 2020Dubbele Maagdenwijding Fotoreportage
zondag, 15 november 2020Puzzel van de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zaterdag, 7 november 2020Zesvoudige diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
zaterdag, 31 oktober 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
donderdag, 1 oktober 2020Overkapping Fotoreportage
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage
dinsdag, 22 september 2020Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.