iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Opening van de meimaand Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021
Tra­di­tio­neel wordt op de voor­avond van 1 mei de mei­maand - Maria­maand geopend met een plechtige Eucha­ris­tie­vie­ring en een volgepakte Sint-Jans­kathe­draal. Helaas zal deze mei­maand net als vorig jaar erg sober zijn, al is onlangs wel een verrui­ming van het aantal deel­ne­mers aan de vie­rin­gen aan­ge­kon­digd.
Kerstconcert en -toespraak Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 13 december 2020
Toch een rare gewaarwor­ding, zo'n bijna lege ka­the­draal tijdens het tra­di­tio­nele kerst­con­cert van de Schola van de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch. Tijdens het concert sprak Mgr. Gerard de Korte tevens zijn kerst­bood­schap uit. Na het concert opende Ina Adema, Com­mis­sa­ris van de Koning, officieel de kerst­stal.
Onderscheidingen en eindpresentatie Schola Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 27 november 2020
Zondag 22 novem­ber 2020 was een drukke dag voor de Schola van de Sint-Jans­kathe­draal. Om 10.00 uur zong de Maior en werden drie leden gehuldigd, om 12.00 uur zong de Iuven­ta­tis, om 13.30 uur (Maagden­wij­ding) zong de Iuventatis nogmaals en om 16.00 uur was de eind­pre­sen­ta­tie.
Kerststal Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 25 november 2020
Zoals gebruikelijk maken we een fotoserie van de kerst­stal in de koorommegang van de Sint-Jans­kathe­draal. Er zullen de komende dagen nog wat puntjes op de i gezet gaan worden, maar hij is groten­deels al af! De kerst­stal gaat dit jaar al open op vrij­dag 4 decem­ber.
Dubbele Maagdenwijding Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020
Onder grote (online) belang­stel­ling hebben zon­dag 22 novem­ber 2020, op het hoog­feest van Christus Koning, twee jonge vrouwen de Maagden­wij­ding ontvangen van Mgr. Dr. Gerard de Korte. Van harte proficiat voor Jessica van Beuningen en Petra van Esch.
Puzzel van de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 15 november 2020
Tijdens de opening van de Bossche Winter heeft ple­baan Vincent Blom een verras­sing onthuld: een 3D puzzel van de Sint-Jans­ka­the­draal. De puzzel is verkrijg­baar bij de infobalie in de ka­the­draal, maar ook in diverse winkels in de bin­nen­stad van ’s-Hertogen­bosch.
Zesvoudige diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 7 november 2020
Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker.
Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
Bert Glorie
gepubliceerd: zaterdag, 31 oktober 2020
Voor de vijfde maal in 2020 heeft Mgr. Hendriks een man tot priester gewijd. Vanwege de corona­maat­re­ge­len is de oor­spron­ke­lijk geplande viering met vijf wij­dingen omgezet in vijf vie­rin­gen met de in­di­vi­duele wij­de­lin­gen. Onder grote belang­stel­ling -dankzij Ka­the­draal TV- is zater­dag 31 okto­ber Bert Glorie tot priester gewijd.
Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 26 september 2020
Voor de vierde maal dit jaar vond een priester­wij­ding plaats in de Haarlemse ka­the­draal. Vanwege corona is de oor­spron­ke­lijk geplande wij­dings­vie­ring met vijf wij­de­lin­gen op de zater­dag na Pink­ste­ren, opgesplitst in vijf vie­rin­gen zodat zoveel mogelijk familie en vrienden van de wij­de­ling aanwezig kan zijn. Zater­dag 26 sep­tem­ber 2020 was de beurt aan Mikel Palić.
Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 22 september 2020
In het mooie dorpje Hoeven, zo’n 15 km ten westen van Breda, kwam de Vereni­ging voor Latijnse Liturgie tesamen voor haar jaar­lijkse leden­dag. De oor­spron­ke­lijke planning was 16 mei in Hoogland maar door de pandemie kon die toen niet doorgaan. Op zater­dag 19 sep­tem­ber was de herkan­sing in Hoeven.
Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage
Zondag 13 september - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 14 september 2020
Middels handopleg­ging en gebed heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op zon­dag 13 sep­tem­ber 2020 diaken Juan Andrés Correa Del Río tot priestergewijd. Net als de priesterkandidaat de dag daarvoor in dezelfde Bavo­kathe­draal werd gewijd, komt ook Juan uit Chili.
Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage
Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 14 september 2020
Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.


zaterdag, 5 september 2020Noveenkaarsen
donderdag, 20 augustus 2020Openluchtmis in de tuin van de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 7 juli 2020Sint-Janskathedraal in coronatijd Fotoreportage
dinsdag, 7 juli 2020Portretfoto’s van Mgr. Hendriks Fotoreportage
dinsdag, 7 juli 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 15 mei 2020Bidtocht Zoete Moeder van Den Bosch Fotoreportage
zondag, 26 april 2020Thuis bij Maria Fotoreportage
zondag, 9 februari 2020Paus Johannes Paulus II terug in ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
vrijdag, 7 februari 2020Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 2 februari 2020Maria Lichtmis Fotoreportage
zaterdag, 18 januari 2020Inluidmoment Kerkbalans Fotoreportage
vrijdag, 17 januari 2020Nieuwjaarsreceptie parochie Sint-Jan Fotoreportage
woensdag, 15 januari 2020Folder Actie Kerkbalans Sint-Janskathedraal
zondag, 12 januari 2020Kerststal Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zaterdag, 11 januari 2020Choral Evensong & Nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
zondag, 5 januari 2020Intocht Drie Koningen Den Bosch Fotoreportage Video
dinsdag, 24 december 2019Folder en poster gezinsweekend Fotoreportage
zondag, 22 december 2019Lessons and Carols Fotoreportage
zondag, 15 december 2019Kerstconcert Schola Cantorum Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zondag, 15 december 2019Infoboekje en rolbanners Kerststal Sint-Janskathedraal Fotoreportage
vrijdag, 13 december 2019Parochieblad Franciscusparochie Bommelerwaard Fotoreportage
zondag, 1 december 2019Coverfoto Kerkvenster 32 - December 2019 Fotoreportage
zaterdag, 16 november 2019Diakenwijding Heiloo Fotoreportage
maandag, 11 november 2019Maurice Pirenne - Boekpresentatie en concert Fotoreportage
zaterdag, 26 oktober 2019Oecumenische viering 75 jaar bevrijding Fotoreportage
zaterdag, 12 oktober 2019European Heritage Award voor Bavokathedraal Fotoreportage
zondag, 29 september 2019Boek met overwegingen bij het Evangelie Fotoreportage
zondag, 29 september 2019Dag over parochievernieuwing en jubileum Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.