iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Nieuwe misboekjes voor Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024
In 2022 heeft de Sint-Jans­kathe­draal de mis­boekjes van Gooi&Sticht verruild voor een eigen mis­boekje met inlegvel. Dat is goed bevallen maar het boekje was kenne­lijk zo aan­trek­ke­lijk dat velen het mee naar huis namen. Bij drukbe­zochte vie­rin­gen zijn er inmiddels on­vol­doen­de boekjes en het is tijd voor een nieuwe editie.
Kruisbanners voor ’t Bruurke van Megen
gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024
In 2023 is het zalig­ver­kla­rings­pro­ces van Everardus Witte, in de volksmond beter bekend als ’t Bruurke van Megen, offi­cieel heropend. Om hier aan­dacht aan te schenken heeft de com­mis­sie die zich hiermee bezighoudt een achttal kruisbanners laten maken. U kunt ze tegen­ko­men in Megen, ’s-Hertogen­bosch en Alkmaar.
Alphagroep bezoekt Sint Maartenskerk Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 26 mei 2024
De groep deel­ne­mers aan de Alpha­cur­sus in het najaar van 2022 in Zalt­bom­mel heeft nog altijd contact met elkaar, onder andere via de Whatsapp­groep. En omdat één van de deel­ne­mers toevallig ook gids is in de Sint Maartens­kerk, werd het idee geboren om een reünie­bij­een­komst te combineren met een rond­lei­ding en torenbeklim­ming.
Priesterwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
Frits Hendriks
gepubliceerd: zaterdag, 25 mei 2024
Op zater­dag 25 mei 2024 heeft Mgr. Gerard de Korte van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch diaken Frits Hendriks tot pries­ter gewijd.
Bidtocht Zoete Moeder door ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 12 mei 2024
Op zon­dag 12 mei, toevallig ook Moeder­dag, werd weer de bid­tocht door het centrum van ’s-Hertogen­bosch gelopen met het beeld van de Zoete Moeder. Het werd een prach­tige dag en velen waren naar de Sint-Jans­kathe­draal getrokken om aan de pro­ces­sie deel te nemen.
Gezinsdag Madurodam Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 11 mei 2024
Op zater­dag 11 mei werd de Week van het Gezin afge­trapt met een fees­te­lij­ke gezins­dag in Maduro­dam. Alle beschik­ba­re kaarten waren uit­ver­kocht en we had­den stralend mooi weer mee­ge­no­men naar Den Haag.
Ongeschoeide Karmel
gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2024
Voor de Karmel­ge­meen­schap van de H. Jozef in Rotter­dam ont­wik­kel­den we een web­si­te over de leken­ge­meen­schap die actief is in Rotter­dam, onder­deel van de Seculiere Orde van de Ongeschoeide Karmel.
Opening meimaand Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2024
Traditie­ge­trouw wordt aan de voor­avond van de eerste dag in mei de mei­maand geopend in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch. Tijdens een mooie vie­ring werd de Zoete Moeder over­ge­bracht van haar Maria­ka­pel naar voorin de ka­the­draal alwaar ze de hele mei­maand zal wor­den vereerd doro duizende pelgrims.
Gezinsdag rondom H. Bernadette Soubirous Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 28 april 2024
Op zon­dag 28 april 2024 orga­ni­seer­de Bisdom Den Bosch een dag voor ge­zin­nen rondom de reliek van de H. Ber­na­dette Soubirous die een tour maakt door alle Neder­landse bis­dom­men.
Aankomst reliek H. Bernadette Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 25 april 2024
Donder­dag 25 april kwam de reliekschrijn met daarin een reliek van H. Ber­na­dette Soubirous aan in de Sint-Jans­kathe­draal. ’s Avonds om 19.00 uur was er een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij de reliek een plekje kreeg op dezelfde ere­plaats waar het beeld van de Zoete Moeder in de mei­maand zal staan, in het noor­dertransept.
Studiedag GezinsPlatform Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 23 april 2024
Gezins­Plat­form Neder­land orga­ni­seer­de op maan­dag 22 april 2024 een studie­dag over gezinsbeleid. De titel was ‘De toe­komst start ... Thuis!’. In con­fe­ren­tie­cen­trum Mariënkroon te Nieuwkuijk kwam een mooie groep deel­ne­mers luis­te­ren, dis­cus­si­ëren en net­werken.
Reünie Schola Cantorum Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 21 april 2024
Bij gelegen­heid van 750 Jaar Koor­mu­ziek hield de Schola Cantorum op zon­dag 21 april een reünie voor ie­der­een die zingt of heeft meegezongen bij de Bossche schola.


zondag, 14 april 2024Parochiebedevaart naar Meersel-Dreef Fotoreportage
dinsdag, 9 april 2024Inbraak in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zaterdag, 30 maart 2024Paaswake in de Sint-Jan Fotoreportage
vrijdag, 29 maart 2024Goede Vrijdag - Kruisweg Fotoreportage
vrijdag, 29 maart 2024Goede Vrijdag - Kruisverering Fotoreportage
vrijdag, 29 maart 2024Witte Donderdagviering in de Sint-Jan Fotoreportage
donderdag, 28 maart 2024Indrukwekkende Chrismamis Fotoreportage
donderdag, 28 maart 2024Kleurrijke Palmpasenviering Fotoreportage
vrijdag, 23 februari 2024Liefde - Leven - Lichaam
zondag, 11 februari 2024Carnavalsmis Sint-Janskathedraal Fotoreportage
vrijdag, 12 januari 2024Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
zondag, 7 januari 2024Driekoningenintocht ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 december 2023Kerststalletje Fotoreportage
donderdag, 28 december 2023Hoog water rond Loevestein Fotoreportage
woensdag, 27 december 2023Informeel kerstconcert Fotoreportage
maandag, 25 december 2023Bijzondere Nachtmis Fotoreportage
vrijdag, 22 december 2023Guldenmis Fotoreportage
maandag, 18 december 2023Misboekjes rondom Kerstmis Fotoreportage
zondag, 17 december 2023Warm kerstconcert Schola Cantorum Den Bosch Fotoreportage
zaterdag, 16 december 2023Herdertjestocht Zaltbommel Fotoreportage
zondag, 10 december 2023Kerststal feestelijk geopend Fotoreportage
zondag, 10 december 2023Kerststal Sint-Janskathedraal 2023 Fotoreportage
zondag, 26 november 2023Openingsconcert 750 Jaar Koorzang Fotoreportage
zaterdag, 25 november 2023Repetitie met Will Todd Fotoreportage
zondag, 19 november 2023Jubilarissen Schola Fotoreportage
zondag, 19 november 2023Diakenwijding Haarlem Fotoreportage
zaterdag, 11 november 2023Sint Maarten Zaltbommel Fotoreportage
zaterdag, 4 november 2023Priester- en diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.