iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 26 september 2020
Voor de vierde maal dit jaar vond een priester­wij­ding plaats in de Haarlemse ka­the­draal. Vanwege corona is de oor­spron­ke­lijk geplande wij­dings­vie­ring met vijf wij­de­lin­gen op de zater­dag na Pink­ste­ren, opgesplitst in vijf vie­rin­gen zodat zoveel mogelijk familie en vrienden van de wij­de­ling aanwezig kan zijn. Zater­dag 26 sep­tem­ber 2020 was de beurt aan Mikel Palić.
Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 22 september 2020
In het mooie dorpje Hoeven, zo’n 15 km ten westen van Breda, kwam de Vereni­ging voor Latijnse Liturgie tesamen voor haar jaar­lijkse leden­dag. De oor­spron­ke­lijke planning was 16 mei in Hoogland maar door de pandemie kon die toen niet doorgaan. Op zater­dag 19 sep­tem­ber was de herkan­sing in Hoeven.
Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage
Zondag 13 september - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 14 september 2020
Middels handopleg­ging en gebed heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op zon­dag 13 sep­tem­ber 2020 diaken Juan Andrés Correa Del Río tot priestergewijd. Net als de priesterkandidaat de dag daarvoor in dezelfde Bavo­kathe­draal werd gewijd, komt ook Juan uit Chili.
Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage
Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 14 september 2020
Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.
Noveenkaarsen Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 5 september 2020
Behalve kaarsjes bij de Zoete Moeder van Den Bosch, worden in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch ook veel noveenkaarsen gebrand. Op verzoek van ple­baan Vincent Blom hebben we een serie afbeel­dingen voor op de noveenkaarsen opgezet.
Openluchtmis in de tuin van de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 20 augustus 2020
Het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming werd zon­dag 16 augus­tus gevierd in de tuin van de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch.
Sint-Janskathedraal in coronatijd Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020
Met door de over­heid vast­ge­stelde maatregelen kan weer fysiek worden deelgenomen aan de Eucha­ris­tie­vie­ringen in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch.
Portretfoto’s van Mgr. Hendriks Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020
Na afloop van de priester­wij­ding van Paul Bindels in de kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem heb ik een paar portretfoto's gemaakt van de nieuwe bis­schop van Bisdom Haarlem-Amster­dam, Mgr. Hendriks.
Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020
Tijdens een fees­te­lij­ke viering in een toch weer wat beter gevulde Bavo­kathe­draal te Haarlem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste priester­wij­ding voltrokken als dio­ce­saan bis­schop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diaken­wij­ding ontving, is nu dan toch priester. Deo Gratias!
Bidtocht Zoete Moeder van Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 15 mei 2020
Hoewel een bid­tocht in groeps­ver­band niet is toe­ge­staan, kan de bid­tocht door het centrum van ’s-Hertogen­bosch toch in­di­vi­dueel gelopen worden. We maakten van de gelegen­heid gebruik om de afbeel­dingen langs de beeweg te fotograferen.
Thuis bij Maria Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 26 april 2020
Voor het mei-maand­boekje van de Broeder­schap hebben we een serie foto’s gemaakt. Door het coronavirus is het oor­spron­ke­lijke plan aangepast. Is het boekje normaal gesproken voor alle pelgrims die in de mei­maand deelnemen aan een van de vele Eucha­ris­tie­vie­ringen, nu is het boekje opgezet om mee naar huis te nemen en te gebruiken om de bid­tocht op eigen gelegen­heid een keer te wan­de­len.
Paus Johannes Paulus II terug in ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 9 februari 2020
Een fraai bronzen beeld en een bij­zon­dere relikwie van paus Johannes Paulus II is op zon­dag 9 febru­ari 2020 inge­ze­gend in de Bossche ka­the­draal door pater Krzysztof Obiedziński SChr, pastoor van de Poolse pa­ro­chie van Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch.


vrijdag, 7 februari 2020Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 2 februari 2020Maria Lichtmis Fotoreportage
zaterdag, 18 januari 2020Inluidmoment Kerkbalans Fotoreportage
vrijdag, 17 januari 2020Nieuwjaarsreceptie parochie Sint-Jan Fotoreportage
woensdag, 15 januari 2020Folder Actie Kerkbalans Sint-Janskathedraal
zondag, 12 januari 2020Kerststal Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zaterdag, 11 januari 2020Choral Evensong & Nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
zondag, 5 januari 2020Intocht Drie Koningen Den Bosch Fotoreportage Video
dinsdag, 24 december 2019Folder en poster gezinsweekend Fotoreportage
zondag, 22 december 2019Lessons and Carols Fotoreportage
zondag, 15 december 2019Kerstconcert Schola Cantorum Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zondag, 15 december 2019Infoboekje en rolbanners Kerststal Sint-Janskathedraal Fotoreportage
vrijdag, 13 december 2019Parochieblad Franciscusparochie Bommelerwaard Fotoreportage
zondag, 1 december 2019Coverfoto Kerkvenster 32 - December 2019 Fotoreportage
zaterdag, 16 november 2019Diakenwijding Heiloo Fotoreportage
maandag, 11 november 2019Maurice Pirenne - Boekpresentatie en concert Fotoreportage
zaterdag, 26 oktober 2019Oecumenische viering 75 jaar bevrijding Fotoreportage
zaterdag, 12 oktober 2019European Heritage Award voor Bavokathedraal Fotoreportage
zondag, 29 september 2019Boek met overwegingen bij het Evangelie Fotoreportage
zondag, 29 september 2019Dag over parochievernieuwing en jubileum Fotoreportage
maandag, 2 september 2019Coverfoto Kerkvenster 31 - September 2019 Fotoreportage
zondag, 11 augustus 2019Herdenking kapelaan Koopmans Fotoreportage
donderdag, 25 juli 2019Kroonluchter Sint-Janskathedraal terug op zijn plek Fotoreportage
maandag, 1 juli 2019Abdij Rolduc Fotoreportage
maandag, 1 juli 2019Schola picknick Fotoreportage
zondag, 23 juni 2019Sacramentsprocessie Sint-Jan Fotoreportage
vrijdag, 21 juni 2019Eindpresentatie Schola Cantorum Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 16 juni 2019Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.