iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Jubileum 70 jaar Willibrorduskerk Ammerzoden Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 21 mei 2023
Tijdens een prach­tige vie­ring is zon­dag 21 mei het 70-jarig jubileum gevierd van de Wil­li­brordus­kerk te Am­mer­zo­den. Onder grote belang­stel­ling gingen pater Bertus Bus en pater Ben van Bronkhorst voor tij­dens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. De vie­ring werd opge­luis­terd door een gelegen­heids­koor en de Fanfare Sint Caecilia. Na afloop gaf Am­mer­zo­dense Mannen­koor ‘Il Favorito’ een concert.
Zonovergoten Gezinsdag Madurodam Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 13 mei 2023
We vier­den zater­dag 13 mei een zonovergoten, in­spi­re­rende, fees­te­lij­ke en gewel­dige gezins­dag waar een groot aantal ge­zin­nen aan deelnamen! Hier­on­der een foto­se­rie waar de goede sfeer vanaf spat.
Aanbieding petitie ‘Het Gezin op de kaart’ Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 9 mei 2023
Op dins­dag 9 mei waren we in Den Haag voor het aanbie­den van de petitie ‘Het Gezin op de kaart’. In het kader van de Week van het Gezin - van 8 t/m 15 mei 2023 - wil het Gezins­Plat­form meer aan­dacht voor het gezin in de poli­tiek.
Bidtocht Zoete Moeder ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 30 april 2023
Aan de voor­avond van de mei­maand is de Maria­maand geopend met een ommegang door het centrum van ’s-Hertogen­bosch. Na een gebeds­vie­ring in de ka­the­draal werd met het beeld van de Zoete Moeder de ‘beeweg’ door de bin­nen­stad gelopen met gebed, muziek en gezang. Het was een prach­tige bid­tocht met ideaal weer!
Week van het Gezin
gepubliceerd: zaterdag, 15 april 2023
Op 15 april 2023 lan­ceert Gezins­Plat­form.NL de Week van het Gezin. Dat vraagt na­tuur­lijk om een fris-en-frui­tig nieuwe web­si­te.
Brand in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
Brandweer in het zonnetje tijdens Carnavalsmis
gepubliceerd: zondag, 19 februari 2023
Nog nooit zag ik zoveel mensen in de Sint-Jans­kathe­draal. Tijdens de Nacht­mis­sen van Pasen en Kerst­mis is de ka­the­draal ge­woon­lijk goed gevuld, maar dit overtrof alles. Mis­schien lag het aan de aan­vangs­tijd van 11 minuten vóór 9 of aan de vele crises waarbij carnaval als verdo­ving werkt...
Gezinsuitbreiding Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
We zijn als gezin het jaar goed be­gon­nen met een uitbrei­ding. Drieënhalf jaar nadat we afscheid moesten nemen van onze Golden Retriever ‘Joy’, hebben we weer een puppy in huis. Hij is het­zelfde merk als Joy en we hebben hem de naam Odin gegeven.
Herdenking en citytrip Berlijn Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
Van 26 t/m 29 januari 2023 zijn Helena en haar ouders naar Berlijn geweest in ver­band met een her­den­king in Kamp Sachsenhausen. Helena heeft een artis­tieke bijdrage geleverd in het kader van het project Voices of the Next Generation aan de her­den­king op 27 januari - de datum waarop Ausch­witz is bevrijd.
Jubileum 15 jaar Radio Maria Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 6 februari 2023
Op zater­dag 4 februari 2023 vierde Radio Maria Neder­land het 15-jarig bestaan. Naar de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.30 uur met Mgr. Gerard de Korte als hoofd­cele­brant waren vele luis­te­raars uit heel Neder­land toe­ge­ko­men.
Parochie Willibrordus Oss
gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023
Voor de Pa­ro­chie Wil­li­brordus te Oss hebben we een nieuwe web­si­te ont­wik­keld waar­mee de pa­ro­chie weer voor de dag kan komen.
Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 16 januari 2023
De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vond vrij­dag 13 januari plaats naast de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Het was een ge­za­men­lijke receptie voor Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat. Voor­af­gaand was er een Evensong in de basiliek.
Afsluiting Jubileumjaar Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 27 december 2022
Met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring op het feest van de Apostel en Evan­ge­list Johannes is offi­cieel het jubileum­jaar Sint-Jan 800 jaar af­ge­slo­ten.


zondag, 25 december 2022Zalig Kerstmis! Fotoreportage
zondag, 25 december 2022Nachtmis Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 20 december 2022Kerststal Sint-Janskathedraal 2022 Fotoreportage
zondag, 11 december 2022A Ceremony of Carols Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2022Kerstconcert Schola Sint-Janskathedraal Fotoreportage
woensdag, 30 november 2022Fotoboek jubileum Willibrordseminarie
zondag, 20 november 2022Huldiging Scholaleden Fotoreportage
zaterdag, 5 november 2022Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 2 oktober 2022Jubileumconcert Fotoreportage
zondag, 2 oktober 2022800 Kaarsen voor 800 Verhalen Fotoreportage
zaterdag, 17 september 2022Overbrenging relieken zuster Maria Margaretha Fotoreportage
dinsdag, 13 september 2022Bisschoppen op bezoek in jarige Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 4 september 2022Feest van de kerkwijding Fotoreportage
dinsdag, 2 augustus 2022FC Den Bosch in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
woensdag, 27 juli 2022Beeld H. Titus Brandsma ingezegend Fotoreportage
maandag, 25 juli 2022Sint-Janskathedraal is nog een beeld rijker Fotoreportage
donderdag, 14 juli 2022Eindpresentatie Schola Fotoreportage
zondag, 10 juli 2022Speciale viering voor Leonardus Vechel Fotoreportage
woensdag, 29 juni 2022Pauselijk gedecoreerden Fotoreportage
zondag, 26 juni 2022Vaandelgroet van Noord-Brabantse gildes Fotoreportage
vrijdag, 24 juni 2022Verheerlijking van de Martelaren van Gorcum Fotoreportage
woensdag, 22 juni 2022Beleef de Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 19 juni 2022Sacramentsprocessie Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 14 juni 2022Priesterwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
woensdag, 1 juni 2022Investeren in opslag
maandag, 30 mei 2022Huwelijksviering Chantal & Mattias Fotoreportage
zondag, 29 mei 2022Nacht van de Sint-Jan Fotoreportage
donderdag, 26 mei 2022Drukwerk

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.