iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Huldiging Scholaleden Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 20 november 2022
Op het hoog­feest van Christus Koning en vlak voor het feest van H. Cecilia, patroon­hei­lige van zangkoren, zijn in de Sint-Jans­kathe­draal weer een aantal leden gehul­digd voor res­pec­tie­ve­lijk 12½, 25 en 50 jaar dienst.
Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 5 november 2022
Op zater­dag 5 no­vem­ber heeft Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Jans­kathe­draal Peter Pot en Nick Kersten tot diaken gewijd.
Jubileumconcert Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2022
Een heel bij­zon­der jubileum­con­cert werd zon­dag­mid­dag 2 ok­to­ber 2022 gehou­den in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch bij gelegen­heid van 800 jaar Sint-Jan. Een bont gezel­schap van hoog­waar­dig­heidsbekle­ders en andere pa­ro­chi­anen genoot van een serie verhalen voor­ge­dragen door Tara Bos afgewisseld met prach­tige zang van de Schola Cantorum.
800 Kaarsen voor 800 Verhalen Fotoreportage
Jubileumviering Sint-Janskathedraal
gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2022
Een optocht van (bijna) 800 lichtjes van de put op de Markt liep zater­dag 1 ok­to­ber 2022 via de Kerk­straat naar de jarige Sint-Jan. In de loop van het jaar waren kaarten en e-mails ingestuurd door bezoekers van de Sint-Jan waar­mee ze kon­den door­ge­ven wat de Sint-Jan voor ze had betekend.
Overbrenging relieken zuster Maria Margaretha Fotoreportage
‘De heilige non van Oirschot’
gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022
Op zater­dag 17 sep­tem­ber om 16.00 uur was er een plech­tige Vespers met over­bren­ging van de relieken van Maria Margaretha van de Engelen naar de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch.
Bisschoppen op bezoek in jarige Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2022
Onder­deel van de fees­te­lijk­he­den rond het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan, vier­den alle bis­schop­pen dins­dag­mid­dag 13 sep­tem­ber de Eucha­ris­tie in de ka­the­draal van ’s-Hertrogen­bosch. Alleen kar­di­naal Eijk, Mgr. Smeets en Mgr. Liesen lieten verstek gaan.
Feest van de kerkwijding Fotoreportage
800 jaar Sint-Jan
gepubliceerd: zondag, 4 september 2022
Zondag 4 sep­tem­ber werd in een volle Sint-Jans­kathe­draal de Eucha­ris­tie gevierd uit dank­baar­heid bij het achtste eeuw­feest. Na afloop van de vie­ring was er een in­for­meel samen­zijn in de tuin van het Sint-Jans­cen­trum.
FC Den Bosch in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 2 augustus 2022
Het gebeurt niet iedere dag dat een voltallige voetbalploeg de ka­the­draal bezoekt. Dins­dag 2 au­gus­tus na de H.Mis van 12.30 uur werd het hele team uit­ge­no­digd om voor het altaar plaats te nemen.
Beeld H. Titus Brandsma ingezegend Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022
Na een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant prior-provinciaal van de Neder­landse Karmelieten, pater Huub Welzen, is het nieuwe beeld van H. Titus Brandsma in de kooromgang inge­ze­gend.
Sint-Janskathedraal is nog een beeld rijker Fotoreportage
Heilige Titus Brandsma
gepubliceerd: maandag, 25 juli 2022
De Sint-Jans­kathe­draal is nog een beeld rijker. Maan­dag­mid­dag 25 juli arri­veerde een nieuw beeld van de onlangs heilig verklaarde pater Titus Brandsma.
Eindpresentatie Schola Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 14 juli 2022
Donder­dag­avond 14 juli 2022 kon er ein­de­lijk weer een eind­pre­sen­ta­tie gegeven wor­den. De Schola Cantorum van de Sint-Jans­kathe­draal, meer spe­ci­fiek de afdelingen Puerorum en Iuventatis gaven een mooie voor­stel­ling van hun voor­uit­gang.
Speciale viering voor Leonardus Vechel Fotoreportage
450 Jaar HH. Martelaren van Gorcum
gepubliceerd: zondag, 10 juli 2022
Op zon­dag 10 juli 2022 werd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring opgedragen ter her­den­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum en in het bij­zon­der H. Leonardus Vechel. Broe­der Theo van Adrichem ofm, minister-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen was hoofd­cele­brant en fami­lie­le­den van H. Leonardus Vechel waren aanwe­zig.


woensdag, 29 juni 2022Pauselijk gedecoreerden Fotoreportage
zondag, 26 juni 2022Vaandelgroet van Noord-Brabantse gildes Fotoreportage
vrijdag, 24 juni 2022Verheerlijking van de Martelaren van Gorcum Fotoreportage
woensdag, 22 juni 2022Beleef de Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 19 juni 2022Sacramentsprocessie Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 14 juni 2022Priesterwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
woensdag, 1 juni 2022Investeren in opslag
maandag, 30 mei 2022Huwelijksviering Chantal & Mattias Fotoreportage
zondag, 29 mei 2022Nacht van de Sint-Jan Fotoreportage
donderdag, 26 mei 2022Drukwerk
zondag, 22 mei 2022Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Zoete Moeder van Den Bosch Fotoreportage
zondag, 8 mei 2022Bidtocht met de Zoete Moeder Fotoreportage
zondag, 1 mei 2022Meimaand feestelijk geopend Fotoreportage
dinsdag, 26 april 2022Rolbanners voor de jarige Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 17 april 2022Aftrap Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
donderdag, 14 april 2022Witte Donderdagviering met voetwassing Fotoreportage
zondag, 10 april 2022Palmpasen Fotoreportage
donderdag, 31 maart 2022Conferentie Missionaire Parochie Fotoreportage
zondag, 27 februari 2022Carnavalsmis Oeteldonk Fotoreportage
dinsdag, 25 januari 2022Nieuwe mantel voor de Zoete Moeder Fotoreportage
woensdag, 5 januari 2022Kerkbalans folder Fotoreportage
donderdag, 16 december 2021Kerststal Sint-Janskathedraal 2021 Fotoreportage
woensdag, 24 november 2021#RedWednesday Fotoreportage
donderdag, 18 november 2021Gezondheidscentrum San Salvator Orthen Fotoreportage
zaterdag, 6 november 2021Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 oktober 2021Jeroen Felix 25 jaar Rector Cantus Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.