iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Pauselijk gedecoreerden Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022
In het kader van Sint-Jan 800 jaar heeft Mgr. Gerard de Korte alle mensen in Bisdom Den Bosch die afgelopen jaar pau­se­lijk gedecoreerd zijn uit­ge­no­digd op woens­dag 29 juni 2022 voor een bij­een­komst in ’s-Hertogen­bosch. Uite­raard begon de fees­te­lij­ke bij­een­komst met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal.
Vaandelgroet van Noord-Brabantse gildes Fotoreportage
Voor de 800-jarige Sint-Jan
gepubliceerd: zondag, 26 juni 2022
Ruim 250 gilde­broe­ders- en zusters die zijn aan­ge­slo­ten bij de Noord-Brabantse Federatie Schutters­gil­den (NBFS) hebben zon­dag 26 juni een vaandel­groet gebracht aan de Sint-Jan van ’s-Hertogen­bosch die dit jaar haar achtste eeuw­feest viert.
Verheerlijking van de Martelaren van Gorcum Fotoreportage
Schilderij van Johan Zierneels
gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2022
Voor een gebeds­kaart bij gelegen­heid van 450 jaar Mar­te­la­ren van Gorcum zijn we gevraagd om een foto te maken van een schil­derij van Johan Zierneels. Titel van het schil­derij is ‘Ver­heer­lij­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum’.
Beleef de Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 22 juni 2022
In samen­wer­king met Huis73 is in de kooromgang van de Sint-Jans­kathe­draal een expositie tot stand geko­men. Huis73 heeft kunste­naars opge­roe­pen om binnen het thema ‘Beleef de Sint-Jan’ werk te maken en in te sturen. Daaruit is een selectie gemaakt van ruim 90 kunst­werken die allemaal een link hebben met de Sint-Jan.
Sacramentsprocessie Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 19 juni 2022
Zondag 19 juni 2022 viert de Kerk in onze streken het hoog­feest van Sacra­ments­dag. We vieren op deze dag het Heilig Sacra­ment van het Lichaam en Bloed van Christus. Na twee corona­ja­ren heeft dit jaar weer een pro­ces­sie plaats­ge­von­den.
Priesterwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2022
Op de prach­tige zater­dag­och­tend van 11 juni 2022 werd diaken Martijn Derks tot pries­ter gewijd. Mgr. Gerard de Korte diende door middel van handopleg­ging en zal­ving van de han­den het Sacra­ment toe tij­dens een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch.
Investeren in opslag
gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2022
“Wie wat bewaart, die heeft wat” is een mooie uit­spraak met soms ver­strek­kende gevolgen. Ga je een foto­se­rie die je 15 jaar gele­den geschoten hebt, bewaren tot in de eeuwig­heid? Voorlopig hebben we toch maar weer geïnves­teerd in nieuwe disk­ruim­te.
Huwelijksviering Chantal & Mattias Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 30 mei 2022
Een huwe­lijksin­ze­gening en Tri­den­tijnse Eucha­ris­tie­vie­ring mochten we zater­dag 30 april 2022 fotograferen in de ‘gou­den’ Agnes­kerk te Am­ster­dam.
Nacht van de Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 29 mei 2022
Van­wege het jubileum­jaar van de Sint-Jans­kathe­draal werd van 28 op 29 mei 2022 de Nacht van de Sint-Jan geor­ga­ni­seerd. Met als hoogte­pun­ten een H.Mis om mid­der­nacht en een vroege Pelgrimsmis om 06.00 uur aan­ge­kon­digd door een bariton saxo­foon was het een bij­zon­dere gebeur­te­nis die voor herhaling vat­baar is.
Drukwerk
gepubliceerd: donderdag, 26 mei 2022
Behalve met fotografie en web­si­tes, houdt iMoose zich soms ook nog bezig met de opmaak van druk­werk. Hierbij een over­zicht van wat we recent hebben gemaakt.
Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 22 mei 2022
Zondag 22 mei 2022 werd een nationale dank­vie­ring gevierd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch voor de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma op 15 mei. Kar­di­naal Eijk was hoofd­cele­brant en vele bis­schop­pen en pries­ters con­ce­le­breer­den.
Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022
De jaar­lijkse leden­dag van de Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie is dit jaar gehou­den op 14 mei in Hilversum. De dag begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal van Hilversum, oftewel de prach­tige Vitus. Daarna volgde een lunch, een lezing door Mgr. Jan Hendriks en de leden­ver­ga­de­ring in het art-deco café Dudoc.


zaterdag, 14 mei 2022Zoete Moeder van Den Bosch Fotoreportage
zondag, 8 mei 2022Bidtocht met de Zoete Moeder Fotoreportage
zondag, 1 mei 2022Meimaand feestelijk geopend Fotoreportage
dinsdag, 26 april 2022Rolbanners voor de jarige Sint-Jan Fotoreportage
zondag, 17 april 2022Aftrap Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
donderdag, 14 april 2022Witte Donderdagviering met voetwassing Fotoreportage
zondag, 10 april 2022Palmpasen Fotoreportage
donderdag, 31 maart 2022Conferentie Missionaire Parochie Fotoreportage
zondag, 27 februari 2022Carnavalsmis Oeteldonk Fotoreportage
dinsdag, 25 januari 2022Nieuwe mantel voor de Zoete Moeder Fotoreportage
woensdag, 5 januari 2022Kerkbalans folder Fotoreportage
donderdag, 16 december 2021Kerststal Sint-Janskathedraal 2021 Fotoreportage
woensdag, 24 november 2021#RedWednesday Fotoreportage
donderdag, 18 november 2021Gezondheidscentrum San Salvator Orthen Fotoreportage
zaterdag, 6 november 2021Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 oktober 2021Jeroen Felix 25 jaar Rector Cantus Fotoreportage
maandag, 18 oktober 2021Diocesane fase synode van start Fotoreportage
zaterdag, 9 oktober 2021Fotoserie opGROEIsymposium 2021 Fotoreportage
maandag, 27 september 2021Caritas ontmoetingsdag Fotoreportage
woensdag, 22 september 2021Inkleding nieuwe klas Koorschool Haarlem Fotoreportage
donderdag, 2 september 2021Windmolen geïnstalleerd Fotoreportage
zondag, 29 augustus 2021Tentoonstelling Geloof in Geluk Fotoreportage
zondag, 15 augustus 2021Openluchtmis bij Mariakapel Fotoreportage
woensdag, 14 juli 2021Flyer opGROEIsymposium 2021
donderdag, 1 juli 2021Brochure bij afscheid pastoor Van der Mee
zondag, 30 mei 2021Priesterwijding Quinten Kerckhofs Fotoreportage
zaterdag, 1 mei 2021Opening van de meimaand Fotoreportage
dinsdag, 5 januari 2021Kerkbalans folder Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.