iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Studiedag GezinsPlatform Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 23 april 2024
Gezins­Plat­form Neder­land orga­ni­seer­de op maan­dag 22 april 2024 een studie­dag over gezinsbeleid. De titel was ‘De toe­komst start ... Thuis!’. In con­fe­ren­tie­cen­trum Mariënkroon te Nieuwkuijk kwam een mooie groep deel­ne­mers luis­te­ren, dis­cus­si­ëren en net­werken.
Reünie Schola Cantorum Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 21 april 2024
Bij gelegen­heid van 750 Jaar Koor­mu­ziek hield de Schola Cantorum op zon­dag 21 april een reünie voor ie­der­een die zingt of heeft meegezongen bij de Bossche schola.
Parochiebedevaart naar Meersel-Dreef Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 14 april 2024
Op zon­dag 14 april maakten we een fotoreportage van de pa­ro­chie­bede­vaart van Fran­cis­cus­paro­chie Bom­me­ler­waard naar Maria­park te Meersel-Dreef.
Inbraak in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 9 april 2024
Maar liefst drie filmploegen, twee fotografen en twee ver­slaggevers-met-camera waren maan­dag­mid­dag 8 april bij de Sint-Jans­kathe­draal om ver­slag te doen van de inbraakschade van don­der­dag 4 april. Jack Kradolfer, verant­woor­de­lijke voor de jaar­lijkse kerst­stal, ver­telde drie keer min of meer het­zelfde verhaal voor de drie videocamera’s terwijl tege­lijker­tijd de fotocamera’s er lus­tig op los klikten.
Paaswake in de Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 30 maart 2024
Het derde deel van het Paas­tri­duüm is de Paas­wake. Na de fees­te­lij­ke Witte Donder­dag­vie­ring en de stemmige Kruis­ver­ering en Kruis­weg op Goede Vrij­dag, vieren we in de nacht van Stille Zater­dag op Paas­zon­dag de ver­rij­ze­nis van Jezus Christus. Halleluia!
Goede Vrijdag - Kruisweg Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024
Op Goede Vrij­dag gedenken we het lij­den en sterven van Jezus. In de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch wordt 's avonds om 19.00 uur de Kruis­weg gebe­den.
Goede Vrijdag - Kruisverering Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024
Op Goede Vrij­dag gedenken we het lij­den en sterven van Jezus. In de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch wordt 's mid­dags om 15.00 uur een vie­ring gehou­den met Kruis­ver­ering.
Witte Donderdagviering in de Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024
Op don­der­dag in de Goede Week viert de katho­lie­ke Kerk Witte Donder­dag. We her­denken het Laatste Avondmaal dat Jezus vierde met zijn leer­lin­gen aan de voor­avond van zijn kruis­dood. We vieren daar­mee de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie.
Indrukwekkende Chrismamis Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024
De avond vóór Witte Donder­dag wordt in elk bisdom van Neder­land de Chrismamis gevierd, zo ook in onze Sint-Jans­kathe­draal. Een groot deel van alle pries­ters, diakens en pas­to­raal werken­den nemen deel aan een in­druk­wek­kende Eucha­ris­tie­vie­ring.
Kleurrijke Palmpasenviering Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024
Het is altijd weer een fees­te­lij­ke vie­ring op Palm­zon­dag in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch. Een vrolijke stoet kin­de­ren met Palmpasenstokken en een volle kerk.
Liefde - Leven - Lichaam
gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024
Naar aan­lei­ding van het tele­vi­sie­pro­gramma Dokter Corrie en de Week van de Lentekriebels is een project ont­wik­keld waar­mee ouders te­gen­wicht kunnen bie­den tegen de woke invloe­den die over hun kin­de­ren wor­den uitgestort. Het re­sul­taat is een boekje ‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’.
Carnavalsmis Sint-Janskathedraal Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024
Zondag 11 februari vond in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch weer de Carnavalsmis plaats. De ka­the­draal was dit keer echt tot aan de nok toe gevuld. Dit jaar zetten ple­baan Vincent Blom de man­tel­zor­gers speciaal in het zonnetje.


vrijdag, 12 januari 2024Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
zondag, 7 januari 2024Driekoningenintocht ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 december 2023Kerststalletje Fotoreportage
donderdag, 28 december 2023Hoog water rond Loevestein Fotoreportage
woensdag, 27 december 2023Informeel kerstconcert Fotoreportage
maandag, 25 december 2023Bijzondere Nachtmis Fotoreportage
vrijdag, 22 december 2023Guldenmis Fotoreportage
maandag, 18 december 2023Misboekjes rondom Kerstmis Fotoreportage
zondag, 17 december 2023Warm kerstconcert Schola Cantorum Den Bosch Fotoreportage
zaterdag, 16 december 2023Herdertjestocht Zaltbommel Fotoreportage
zondag, 10 december 2023Kerststal feestelijk geopend Fotoreportage
zondag, 10 december 2023Kerststal Sint-Janskathedraal 2023 Fotoreportage
zondag, 26 november 2023Openingsconcert 750 Jaar Koorzang Fotoreportage
zaterdag, 25 november 2023Repetitie met Will Todd Fotoreportage
zondag, 19 november 2023Jubilarissen Schola Fotoreportage
zondag, 19 november 2023Diakenwijding Haarlem Fotoreportage
zaterdag, 11 november 2023Sint Maarten Zaltbommel Fotoreportage
zaterdag, 4 november 2023Priester- en diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
donderdag, 2 november 2023Zilveren jubileum pastoor Mesch Vught Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Dag voor de Latijnse Liturgie Fotoreportage
zondag, 22 oktober 2023Sint Martinuskerk Velddriel 70 jaar Fotoreportage
zondag, 15 oktober 2023Tridentijnse Eucharistieviering Oss Fotoreportage
zaterdag, 30 september 2023Taizégebed voor de synode Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023Regenboog kondigt herfst aan
maandag, 11 september 2023Mantels van Maria, de Zoete Moeder
zondag, 3 september 2023Presentatie diaken Wilchard Cooijmans Fotoreportage
zondag, 27 augustus 2023Oecumenische viering muziektent Zaltbommel Fotoreportage
zaterdag, 26 augustus 2023Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Hurkmans Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.