iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Mgr De Korte in Martinuskerk Zaltbommel Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 21 juli 2024
De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch heeft de gewoonte om op gewone zon­da­gen waarbij hij geen andere ver­plich­tingen heeft, in een van de vele kerken in zijn bisdom voor te gaan in de Eucha­ris­tie en aan­slui­tend een kopje koffie te drinken. Op zon­dag 21 juli was de Sint Martinus­kerk te Zalt­bom­mel aan de beurt.
Neomistenmis Syrische tweelingbroers Jallouf Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 15 juli 2024
Zondag­mid­dag 14 juli vond de fees­te­lij­ke vie­ring plaats van de Eerste H. Mis van de Fran­cis­caanse tweelingbroers George en Johnny Jallouf. Te mid­den van hun ouders, familie, mede­broe­ders, leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeru­za­lem en pa­ro­chi­anen vier­den de beide broers hun Eerste H. Mis.
Volwassenendoop Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 10 juli 2024
Op zon­dag 23 juni 2024 mochten we een reportage maken van de vol­was­se­nen­doop in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch.
Oekraïense tuinavond Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024
Twee Oekraïense stu­dentes ver­tel­den over hun erva­ring na een jaar in Neder­land te hebben gestu­deerd en bin­nen­kort weer naar hun thuisland af te reizen.
Display met gebedskaarten
gepubliceerd: dinsdag, 2 juli 2024
Bisdom Den Bosch heeft een serie van 16 gebeds­kaarten uit­ge­bracht in het kader van het jaar van gebed ter voor­be­rei­ding op het Jubel­jaar 2025. Deze gebeds­kaarten staan keurig uitgestald in een speciale display met daarin 4 x 4 stapeltjes van de kaarten. Voor het bisdom hebben we een foto­se­rie geleverd waarna het bisdom 16 + 1 foto's gekozen heeft.
Fotoserie Nacht van de Koorzang Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 30 juni 2024
Op 29 juni klonk in de Sint-Jan koor­mu­ziek tij­dens de Nacht van de Koorzang in het kader van 750 jaar Koorzang. Onder verhalende toelich­ting van Beitske de Jong nam het Brabants Kamer­koor, Kamer­koor Ad Parnassum, de Schola Cantorum en Vocaal Ensemble Markant bezoekers driemaal mee op een muzikale reis door de eeuwen heen.
Nieuwe misboekjes voor Sint-Jan Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024
In 2022 heeft de Sint-Jans­kathe­draal de mis­boekjes van Gooi&Sticht verruild voor een eigen mis­boekje met inlegvel. Dat is goed bevallen maar het boekje was kenne­lijk zo aan­trek­ke­lijk dat velen het mee naar huis namen. Bij drukbe­zochte vie­rin­gen zijn er inmiddels on­vol­doen­de boekjes en het is tijd voor een nieuwe editie.
Kruisbanners voor ’t Bruurke van Megen
gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024
In 2023 is het zalig­ver­kla­rings­pro­ces van Everardus Witte, in de volksmond beter bekend als ’t Bruurke van Megen, offi­cieel heropend. Om hier aan­dacht aan te schenken heeft de com­mis­sie die zich hiermee bezighoudt een achttal kruisbanners laten maken. U kunt ze tegen­ko­men in Megen, ’s-Hertogen­bosch en Alkmaar.
Alphagroep bezoekt Sint Maartenskerk Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 26 mei 2024
De groep deel­ne­mers aan de Alpha­cur­sus in het najaar van 2022 in Zalt­bom­mel heeft nog altijd contact met elkaar, onder andere via de Whatsapp­groep. En omdat één van de deel­ne­mers toevallig ook gids is in de Sint Maartens­kerk, werd het idee geboren om een reünie­bij­een­komst te combineren met een rond­lei­ding en torenbeklim­ming.
Priesterwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
Frits Hendriks
gepubliceerd: zaterdag, 25 mei 2024
Op zater­dag 25 mei 2024 heeft Mgr. Gerard de Korte van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch diaken Frits Hendriks tot pries­ter gewijd.
Bidtocht Zoete Moeder door ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 12 mei 2024
Op zon­dag 12 mei, toevallig ook Moeder­dag, werd weer de bid­tocht door het centrum van ’s-Hertogen­bosch gelopen met het beeld van de Zoete Moeder. Het werd een prach­tige dag en velen waren naar de Sint-Jans­kathe­draal getrokken om aan de pro­ces­sie deel te nemen.
Gezinsdag Madurodam Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 11 mei 2024
Op zater­dag 11 mei werd de Week van het Gezin afge­trapt met een fees­te­lij­ke gezins­dag in Maduro­dam. Alle beschik­ba­re kaarten waren uit­ver­kocht en we had­den stralend mooi weer mee­ge­no­men naar Den Haag.


woensdag, 1 mei 2024Ongeschoeide Karmel
woensdag, 1 mei 2024Opening meimaand Fotoreportage
zondag, 28 april 2024Gezinsdag rondom H. Bernadette Soubirous Fotoreportage
donderdag, 25 april 2024Aankomst reliek H. Bernadette Fotoreportage
dinsdag, 23 april 2024Studiedag GezinsPlatform Fotoreportage
zondag, 21 april 2024Reünie Schola Cantorum Den Bosch Fotoreportage
zondag, 14 april 2024Parochiebedevaart naar Meersel-Dreef Fotoreportage
dinsdag, 9 april 2024Inbraak in de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zaterdag, 30 maart 2024Paaswake in de Sint-Jan Fotoreportage
vrijdag, 29 maart 2024Goede Vrijdag - Kruisweg Fotoreportage
vrijdag, 29 maart 2024Goede Vrijdag - Kruisverering Fotoreportage
vrijdag, 29 maart 2024Witte Donderdagviering in de Sint-Jan Fotoreportage
donderdag, 28 maart 2024Indrukwekkende Chrismamis Fotoreportage
donderdag, 28 maart 2024Kleurrijke Palmpasenviering Fotoreportage
vrijdag, 23 februari 2024Liefde - Leven - Lichaam
zondag, 11 februari 2024Carnavalsmis Sint-Janskathedraal Fotoreportage
vrijdag, 12 januari 2024Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
zondag, 7 januari 2024Driekoningenintocht ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 december 2023Kerststalletje Fotoreportage
donderdag, 28 december 2023Hoog water rond Loevestein Fotoreportage
woensdag, 27 december 2023Informeel kerstconcert Fotoreportage
maandag, 25 december 2023Bijzondere Nachtmis Fotoreportage
vrijdag, 22 december 2023Guldenmis Fotoreportage
maandag, 18 december 2023Misboekjes rondom Kerstmis Fotoreportage
zondag, 17 december 2023Warm kerstconcert Schola Cantorum Den Bosch Fotoreportage
zaterdag, 16 december 2023Herdertjestocht Zaltbommel Fotoreportage
zondag, 10 december 2023Kerststal feestelijk geopend Fotoreportage
zondag, 10 december 2023Kerststal Sint-Janskathedraal 2023 Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.