iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Schrijfwijzer

Schrijfwijzer

Een verzameling opmerkingen in willekeurige volgorde met meer of minder voor de hand liggende tips bij het schrijven voor een parochieblad of parochie­web­site.

Let op: wij hebben ook de wijsheid niet in pacht en sommige opmerkingen zijn misschien gechargeerd, discutabel of zelfs omstreden, maar dit zijn de regels waar wij ons aan proberen te houden.

Less is more

Less is more is een gouden regel, die zeker opgaat voor titels. Een titel moet zo kort mogelijk zijn, natuurlijk zonder de essentie te verliezen. Een subtitel mag wel wat langer, maar ook niet ellenlang!
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister!

Tussenregels

Bedenk dat de lezer gebaat is bij witregels tussen de alinea’s, plekken waar hij even kan rusten. Ook illustraties kunnen hierbij heel goed helpen. Uiteraard hangt dit af van hoe moeilijk een tekst is, de doel­groep en je kunt ook overdrijven, maar ga er vanuit dat je lezers kwijtraakt als je alinea’s te lang worden.

Tussenkopjes

Tussenkopjes maken een tekst veel beter te verwerken dan een tekst met alleen maar dezelfde grootte tekens. Bovendien kunnen lezers veel gemakkelijker terugvinden waar ze gebleven zijn, als ze even zijn afgeleid tijdens het lezen.

Nooit met een tijdsbepaling beginnen

Maak het een gewoonte om een bericht niet met een tijdsbepaling te beginnen. Begin met het thema van een bijeenkomst, een belangrijke spreker of een opzienbarende conclusie, maar niet met “Op zaterdag 10 mei werd een symposium gehouden over de vrijheid van meningsuiting”.

Gebruik van tijdsbepalingen

Omdat de tijd vliegt en berichten op een website niet ‘bij het oud papier belanden’ zijn tijdsaanduidingen als jongstleden, vorige week of komende maand niet handig op een website. Voor je het weet is niet meer duidelijk wat wordt bedoeld.

Punten en komma’s

Type vóór een punt, komma of dubbele punt nooit een spatie.
Type achter een punt, komma of dubbele punt altijd één spatie.

Titels, subtitels en tussenkoppen krijgen achteraan nooit een punt.

Als een zin eindigt op een afkorting, vervalt de einde-zin-punt.

Beperk het gebruik van drie puntjes in berichten. Als je gedachtepuntjes toepast, gebruik dan altijd drie puntjes, nooit twee, vier of vijf, ook niet als ze aan het einde van een zin staan...

Cijfers

Richtlijnen:

 • getallen tot twintig: twee, negen, zeventien, achtste;
 • tientallen tot honderd: twintig, vijftig, tachtigste;
 • honderdtallen tot duizend: driehonderd, negenhonderd;
 • duizendtallen tot en met twaalfduizend: zesduizend, tienduizendste;
 • de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste.

Die laatste woorden kunnen gecomb­bi­neerd worden met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, 16 miljard (of 22.000, 123.000.000, 16.000.000.000, etc.). Dat is om lange rijen nullen te voorkomen.

Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weergegeven, omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is. In getallen van vijf of meer cijfers markeert een punt de duizendtallen: 70.000, 234.000, etc. In getallen van vier cijfers kan de punt worden weggelaten: zowel 7.600 is mogelijk als 7600, en zowel € 2.300 als € 2300.

IBAN

De voorgeschreven schrijfwijze van een Neder­lands IBAN nummer is 4+4+4+4+2 tekens.

Zet nooit het woord IBAN direct vóór een IBAN nummer - het is onduidelijk waar het nummer begint en 18 tekens zijn van zichzelf al intimiderend genoeg, laat staan 22 tekens!

suboptimaal: IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
beter: IBAN rekeningnummer: NL83 RABO 0179 9793 45

Verder kan het IBAN nummer het beste aan het begin van een regel staan om te voorkomen dat het over twee regels wordt verdeeld.

Als je een lijstje met IBAN rekeningnummers onder elkaar zet, gebruik dan een niet-proportioneel lettertype zoals Consolas of Courier New. Zodoende krijg je een net lijstje van allemaal even brede kolommen.

Telefoonnummers

Voeg bij vermelding van een telefoonnummer altijd het netnummer toe.
Zorg ervoor dat een telefoonnummer altijd helemaal op één regel staat.
Spaties in het abonneenummer maken het vaak beter leesbaar:

 • 0418 - 63 25 04
 • 073 - 612 54 88
 • 06 - 10 20 30 40

Nieuwe pagina

Gebruik in de tekstver­wer­ker geen meervoudige Enters om naar de volgende pagina te gaan.

Met een Ctrl-Enter kun je een ‘harde pagina-overgang’ toevoegen.
(met Ctrl-Shift-Enter kun je een ‘harde kolom-overgang’ toevoegen)

Opsomming

In de meeste gevallen is het beter om een opsomming te gebruiken in plaats van een lange volzin. Als je bij­voor­beeld drie ver­schil­lende manieren om aan meer informatie te komen, wilt noemen, gebruik dan een lijst met stippen:

suboptimaal: Meer informatie kunt u krijgen door te bellen met 0418-680067 of door een e-mail te sturen naar wim@imoose.nl. Ook op de website www.imoose.nl is veel informatie te vinden.
beter:
 • 0418-680067
 • info@imoose.nl
 • www.imoose.nl

Details

Het is een aanrader om onderaan een aan­kon­di­ging de details nog een keer op te sommen. Zet onder een tussenkopje ‘Details’ dingen als datum, tijd, locatie, telefoonnummer, e-mailadres, website, enz. puntsgewijs op een rijtje, zodat de lezer het in één oogopslag kan vinden en niet uit de tekst hoeft te sprokkelen. Dat de informatie dan dubbel in het bericht staat (voor zover de ruimte het toelaat) is beslist niet erg!

Aanhalingstekens

Gebruik alleen voor citaten dubbele aanhalingstekens. Gebruik voor andere zaken waarvoor aanhalingstekens gebruikt kunnen worden (een thema, een titel van een boek, een uitdrukking) enkele aanhalingstekens. In plaats van het gebruik van enkele aanhalingstekens kan ook cursief gebruikt worden.

Zet aanhalingstekens om een citaat af te sluiten alleen achter de punt als het citaat een hele zin (of meerdere zinnen) bevat. In alle andere gevallen, hoort het sluit-aanhalingsteken vóór de punt.

Bronvermelding

Vermeld de bron onderaan een bericht als je het (deels) hebt overgenomen. Vermeld onder een foto of illustratie wie hem heeft gemaakt of waar hij vandaan komt. Ere wie ere toekomt.

Let bijzonder op copyrights van teksten en foto’s. Kranten en tijd­schriften schromen soms niet om flinke bedragen te claimen via een brief van een advocatenkantoor en ook fotografen claimen soms via de beroeps­ver­eni­ging een vergoeding voor het gebruik van hun foto’s. Sommige foto’s en illustraties (en teksten) mogen vrij gebruikt worden mits de auteur wordt vermeld (Creative Commons licentie).

Hoofdletters

Het gebruik van hoofdletters is minder strikt en vaak afhankelijk van conventie en smaak. Het is belangrijk om hier in ieder geval consequent mee om te gaan. Voor een parochieblad of website, waar meerdere mensen voor schrijven, is het dus toch goed om hier afspraken over te maken.

Dit is wat wij adviseren:

 • spreker is Mgr. Hendriks
 • geor­ga­ni­seerd door Bisdom Haarlem-Amsterdam
 • de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie
 • katholieke, christelijke en islamitische - allemaal kleine letters
 • de liturgie van de katholieke Kerk (instituut)
 • Het dak van de katholieke kerk (gebouw)
 • St. Martinus­kerk en Heilig Hartkerk (kerk eraan vast)
 • de Heilige Geest (Heilig ook hoofdletter)
 • het sacrament van de Doop
 • het Vormsel (sacrament)
 • de Eerste Heilige Communie of Eerste H. Communie (sacrament)
 • de Eucha­ris­tie­vie­ring en de H. Mis
 • het Weesgegroet en het Onze Vader
 • Rozen­krans en Rozenhoedje

Meer bronnen

Er zijn op internet diverse websites die helpen bij spelling, synoniemen en stijl.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.