iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Priesterwijding Den Bosch

gepubliceerd: zaterdag, 6 juni 2009

Zater­dag 6 juni zijn onder massale belang­stel­ling Stefan Schevers en Henk Janssen door bis­schop Hurkmans tot pries­ter gewijd in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch.

De 33-jarige Schevers stu­deerde na het Gymnasium Beekvliet in Sint- Michielsgestel onder meer klassieke theo­lo­gie aan de uni­ver­si­teit van Tilburg en volgde een schakel­jaar op de pries­ter­oplei­ding in Den Bosch. Stefan Schevers is medeoprichter en voor­zit­ter geweest van de Stu­den­ten­ver­eni­ging Peerke Donders in Tilburg en richt zich vooral op ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren in de Kerk. Momenteel loopt hij stage in de pas­to­rale een­heid Bergeijk.

Henk Janssen is 60 jaar en besloot na het over­lij­den van zijn vrouw in 2000 om pries­ter te wor­den. Hij heeft vier volwassen kin­de­ren. Hij werkte tij­dens zijn pries­ter­oplei­ding aan de Katho­lie­ke Theo­lo­gische Facul­teit Utrecht en het Sint-Jans­cen­trum in Den Bosch als regio­naal handha­vingscoördinator milieu bij de Provincie Gelderland. Ook was hij twee keer weth­ou­der in de ge­meen­te Ubbergen. Henk Janssen wil als pries­ter aanwe­zig zijn op sleu­tel­mo­menten in het leven van mensen, zoals bij geboorte, over­lij­den, aan­gaan en ver­bre­ken van relaties, ziekte en werkloos­heid. Hij loopt stage in de pas­to­rale een­heid regio Mill.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 25 mei 2024Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zondag, 19 november 2023Diakenwijding Haarlem
zaterdag, 4 november 2023Priester- en diakenwijding Bisdom Den Bosch
maandag, 5 juni 2023Priesterwijding Nick Kersten
zaterdag, 5 november 2022Diakenwijding ’s-Hertogenbosch
dinsdag, 14 juni 2022Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 6 november 2021Diakenwijding ’s-Hertogenbosch
zondag, 30 mei 2021Priesterwijding Quinten Kerckhofs
dinsdag, 24 november 2020Dubbele Maagdenwijding
zaterdag, 7 november 2020Zesvoudige diakenwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 31 oktober 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña
dinsdag, 7 juli 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 16 november 2019Diakenwijding Heiloo
zondag, 16 juni 2019Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 8 april 2019Diakenwijding Colm Dekker
zondag, 25 november 2018Maagdenwijding Irene Ceelen
zaterdag, 17 november 2018Diakenwijding Heiloo

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.