iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Diakenwijding Den Bosch

gepubliceerd: zaterdag, 7 november 2015

Zater­dag 7 no­vem­ber 2015, op het Hoog­feest van de heilige Wil­li­brord, geloofs­ver­kon­di­ger en patroon van Neder­land zijn in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch vijf diakens gewijd door Mgr. Hurkmans.

Wij­de­lin­gen

  • Hans Beks (per­ma­nent diaken)
  • Henry Vermeulen (per­ma­nent diaken)
  • Rien van der Zanden (per­ma­nent diaken)
  • Gideon van Meeteren (transeunt diaken)
  • Pieter Zimmermann (transeunt diaken)

Ceremonie

Na het evan­ge­lie wor­den de kan­di­da­ten voor de wij­ding plech­tig naar voren ge­roe­pen. Dan volgt de homilie door de bis­schop. Ver­vol­gens leggen de wij­de­lin­gen de geloften af; onder andere beloven ze ge­hoor­zaam­heid aan de bis­schop en aan zijn op­vol­gers (ze knielen daarvoor in­di­vi­dueel voor de bis­schop). Een bij­zon­der aan­grij­pend moment is de litanie van de heiligen, waarbij de wij­de­lin­gen plat ter aarde liggen als een teken van on­der­wer­ping aan God. De eigen­lijke wij­ding geschiedt door handopleg­ging en gebed. Als een symbool van hun opdracht om het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen, krijgen de nieuwgewijde diakens het evan­ge­lie­boek overhan­digd. Daarna verloopt de eucha­ris­tie­vie­ring als gebruike­lijk.


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 19 november 2023Diakenwijding Haarlem
zaterdag, 4 november 2023Priester- en diakenwijding Bisdom Den Bosch
maandag, 5 juni 2023Priesterwijding Nick Kersten
zaterdag, 5 november 2022Diakenwijding ’s-Hertogenbosch
dinsdag, 14 juni 2022Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 6 november 2021Diakenwijding ’s-Hertogenbosch
zondag, 30 mei 2021Priesterwijding Quinten Kerckhofs
dinsdag, 24 november 2020Dubbele Maagdenwijding
zaterdag, 7 november 2020Zesvoudige diakenwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 31 oktober 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña
dinsdag, 7 juli 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 16 november 2019Diakenwijding Heiloo
zondag, 16 juni 2019Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 8 april 2019Diakenwijding Colm Dekker
zondag, 25 november 2018Maagdenwijding Irene Ceelen
zaterdag, 17 november 2018Diakenwijding Heiloo
zondag, 27 mei 2018Priesterwijding Bisdom Den Bosch

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.