iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Diakenwijding Den Bosch

gepubliceerd: zaterdag, 7 november 2015

Zater­dag 7 novem­ber 2015, op het Hoog­feest van de heilige Wil­li­brord, geloofs­ver­kon­diger en patroon van Neder­land zijn in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch vijf diakens gewijd door Mgr. Hurkmans.

Wij­de­lin­gen

  • Hans Beks (per­ma­nent diaken)
  • Henry Vermeulen (per­ma­nent diaken)
  • Rien van der Zanden (per­ma­nent diaken)
  • Gideon van Meeteren (transeunt diaken)
  • Pieter Zimmermann (transeunt diaken)

Ceremonie

Na het evan­ge­lie worden de kan­di­da­ten voor de wij­ding plechtig naar voren geroepen. Dan volgt de homilie door de bis­schop. Ver­vol­gens leggen de wij­de­lin­gen de geloften af; onder andere beloven ze gehoorzaam­heid aan de bis­schop en aan zijn opvolgers (ze knielen daarvoor in­di­vi­dueel voor de bis­schop). Een bij­zon­der aan­grij­pend moment is de litanie van de heiligen, waarbij de wij­de­lin­gen plat ter aarde liggen als een teken van on­der­werping aan God. De eigen­lijke wij­ding geschiedt door handopleg­ging en gebed. Als een symbool van hun opdracht om het evan­ge­lie te verkondigen, krijgen de nieuwgewijde diakens het evan­ge­lie­boek over­handigd. Daarna verloopt de eucha­ris­tie­vie­ring als gebruikelijk.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña
dinsdag, 7 juli 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 16 november 2019Diakenwijding Heiloo
zondag, 16 juni 2019Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 8 april 2019Diakenwijding Colm Dekker
zondag, 25 november 2018Maagdenwijding Irene Ceelen
zaterdag, 17 november 2018Diakenwijding Heiloo
zondag, 27 mei 2018Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 18 november 2017Diakenwijding Heiloo
maandag, 6 november 2017Diakenwijding Bisdom Den Bosch
zondag, 25 juni 2017Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 13 juni 2017Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zondag, 13 november 2016Diakenwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zondag, 6 november 2016Diakenwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 21 mei 2016Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 14 november 2015Diakenwijding Heiloo Fotoserie
zaterdag, 30 mei 2015Priesterwijding Den Bosch Fotoserie
zaterdag, 15 november 2014Diakenwijding Hilversum
zaterdag, 8 november 2014Diakenwijding Den Bosch

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.