iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Diakenwijding Den Bosch

gepubliceerd: zaterdag, 7 november 2015

Zater­dag 7 novem­ber 2015, op het Hoog­feest van de heilige Wil­li­brord, geloofs­ver­kon­diger en patroon van Neder­land zijn in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch vijf diakens gewijd door Mgr. Hurkmans.

Wij­de­lin­gen

  • Hans Beks (per­ma­nent diaken)
  • Henry Vermeulen (per­ma­nent diaken)
  • Rien van der Zanden (per­ma­nent diaken)
  • Gideon van Meeteren (transeunt diaken)
  • Pieter Zimmermann (transeunt diaken)

Ceremonie

Na het evan­ge­lie worden de kan­di­da­ten voor de wij­ding plechtig naar voren geroepen. Dan volgt de homilie door de bis­schop. Ver­vol­gens leggen de wij­de­lin­gen de geloften af; onder andere beloven ze gehoorzaam­heid aan de bis­schop en aan zijn opvolgers (ze knielen daarvoor in­di­vi­dueel voor de bis­schop). Een bij­zon­der aan­grij­pend moment is de litanie van de heiligen, waarbij de wij­de­lin­gen plat ter aarde liggen als een teken van on­der­werping aan God. De eigen­lijke wij­ding geschiedt door handopleg­ging en gebed. Als een symbool van hun opdracht om het evan­ge­lie te verkondigen, krijgen de nieuwgewijde diakens het evan­ge­lie­boek over­handigd. Daarna verloopt de eucha­ris­tie­vie­ring als gebruikelijk.


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 30 mei 2021Priesterwijding Quinten Kerckhofs
dinsdag, 24 november 2020Dubbele Maagdenwijding
zaterdag, 7 november 2020Zesvoudige diakenwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 31 oktober 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río
maandag, 14 september 2020Priesterwijding Javier Acuña Acuña
dinsdag, 7 juli 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zaterdag, 16 november 2019Diakenwijding Heiloo
zondag, 16 juni 2019Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 8 april 2019Diakenwijding Colm Dekker
zondag, 25 november 2018Maagdenwijding Irene Ceelen
zaterdag, 17 november 2018Diakenwijding Heiloo
zondag, 27 mei 2018Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zaterdag, 18 november 2017Diakenwijding Heiloo
maandag, 6 november 2017Diakenwijding Bisdom Den Bosch
zondag, 25 juni 2017Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 13 juni 2017Priesterwijding Bisdom Den Bosch
zondag, 13 november 2016Diakenwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam
zondag, 6 november 2016Diakenwijding Bisdom Den Bosch

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.