iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Symposium Kerk in Nood 2012

Christenen in een islamitische wereld

gepubliceerd: donderdag, 29 maart 2012
Symposium Kerk in Nood 2012

Op het symposium Chris­te­nen in een islami­tische wereld dat Kerk in Nood op 29 maart 2012 in het Park Plaza Victoria Hotel in Am­ster­dam orga­ni­seer­de, ver­tel­den drie gerenommeerde inter­na­tio­nale sprekers over de relatie Chris­ten­dom en Islam en over hun eigen per­soon­lijke erva­ringen.

Mgr. Joseph Coutts

Mgr. Joseph Coutts is aarts­bis­schop van Karachi in Pakistan en voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in Pakistan. Hij heeft ja­ren­lan­ge erva­ring met het lei­den van de Katho­lie­ke Kerk in de uiterst moei­lijke omstan­dig­he­den waarin ze zich bevind in Pakistan. Ook zal hij ver­tellen hoe het is om als Christen te leven in een over­we­gend islami­tische wereld.

Prof. Samir Khalil Samir

Prof. Samir Khalil Samir is een Egyp­tische jezuïet en hoog­le­raar theo­lo­gie en islamo­lo­gie aan de katho­lie­ke uni­ver­si­teit in Beiroet en aan het Pau­se­lijk Instituut voor Oosters Chris­ten­dom in Rome. Hij is auteur van meer dan 20 boeken en 500 artikels over de Islam en een be­lang­rijke adviseur op het gebied van de dialoog met de Islam van het Vati­caan. Hij spreekt over de be­lang­rijke aspecten van de Islam in relatie tot de dialoog.

Een bekeerde Christen

Een bekeerde Christen uit een islami­tisch land zal een zeer in­druk­wek­kend verhaal ver­tellen over zijn beke­ring en vlucht uit zijn vaderland.

Pieter Omtzigt

Tenslotte heeft Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA, ge­spro­ken over hoe we in Neder­land de dialoog met de Islam aan kunnen gaan.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 11 juni 2019Ontmoetingsdag met Kardinaal Sarah
zaterdag, 13 april 2019Avond van de Martelaren Amsterdam
donderdag, 11 april 2019Avond van de Martelaren Maastricht
dinsdag, 26 maart 2019Avond van de Martelaren Zwolle
vrijdag, 27 maart 2015Avond van de Martelaren 2015
donderdag, 21 maart 2013Symposium Kerk in Nood 2013
donderdag, 29 maart 2012Avond van de Martelaren 2012 Fotoserie
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.