iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Nieuwjaarsreceptie Bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 16 januari 2023

De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vond vrij­dag 13 januari plaats naast de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Het was een ge­za­men­lijke receptie voor Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat. Voor­af­gaand was er een Evensong in de basiliek.

De nieuw­jaarswensen wer­den in ont­vangst geno­men door mgr. dr. Jan Hendriks en vica­ris generaal mgr. dr. Bart Putter, van het Militair Or­di­na­ri­aat: mgr. dr. Everard de Jong en vica­ris generaal mgr. Alphons Wool­derink en emeritus bis­schop mgr. dr. Jozef Punt en emeritus hulp­bis­schop mgr. Jan van Burghste­den. Bij­zon­dere aanwezi­gingen bij de Evensong waren apos­to­lisch nuntius Paul Tschang In-Nam en emeritus bis­schop mgr. Philippe Bär.


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.