iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Investeren in opslag

gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2022

“Wie wat bewaart, die heeft wat” is een mooie uit­spraak met soms ver­strek­kende gevolgen. Ga je een foto­se­rie die je 15 jaar gele­den geschoten hebt, bewaren tot in de eeuwig­heid? Voorlopig hebben we toch maar weer geïnves­teerd in nieuwe disk­ruim­te.

Disk­ruim­te

In mijn eerste com­puter zat een harddisk met maar liefst 20 MB. Twin­tig Mega Bytes! Dat was een flinke ver­be­te­ring ten opzichte van de com­puters met alleen floppy disks. Het doosje op de foto, dat ongeveer de afme­tingen heeft van een pak chocoladehagel, bevat een harddisk van 18TB. Die is dus bijna een miljoen keer zo groot als mijn eerste disk...

20MB = 20.000.000 bytes
18TB = 18.000.000.000.000 bytes

18TB of 16,3TB?

Er bestaat nog wel eens ver­war­ring over de echte ruimte op een harddisk. De grap is dat de marke­tinglui die de harddisks moeten verkopen bij een netto disk­ruim­te van 18.000.000.000.000 bytes het label 18TB gebruiken. Computertechneuten hou­den echter voor Kilo i.p.v. 1000 het getal 1024 aan. 1024 is name­lijk 210 = 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 1024. Bij Mega krijg je dan 220 = 1.048.576 enzo­voort.

Kilo = 210 = 1024
Mega = 220 = 1.048.576
Giga = 230 = 1.073.741.824
Tera = 240 = 1.099.511.627.776
Peta = 250 = 1.125.899.906.842.624
Exa = 260 = 1.152.921.504.606.846.976
Zetta = 270 = 1.180.591.620.717.411.303.424
Yotta = 280 = 1.208.925.819.614.629.174.706.176

Hoewel de hardisk dus iets meer dan 18.000.000.000.000 bytes kan bevatten, zegt Windows doodleuk dat het een schijf is van 16,3 x 1024 x 1024 x 1024 x 1024 = 16,3TB! Volksverlakkerij? Nee, gewoon een ander per­spec­tief.

Aantal foto's

Tot nu toe be­schik­ken we over een paar disks van 8TB, maar een poosje gele­den pastten de foto's niet meer op dezelfde disk. Met de nieuwe disk kunnen we weer een poosje ver­der schieten! Hoeveel foto's hebben jullie dan? Iets van 1,3 miljoen foto's ver­deeld over bijna 2000 mappen.

Backup

Maar hoe zit het dan met de backup? Wat nou als die harddisk er de brui aan geeft? Daar is over nage­dacht en de gekozen oplos­sing is rede­lijk simpel: twee harddisks! Op de tweede harddisk komen ook alle foto's te staan - een exacte kopie van de eerste. Bovendien plaatsen we de tweede backup-harddisk fysiek in een ander gebouw dan de eerste. Stort er een vliegtuig neer op het huis, hebben we altijd nog de foto's op kantoor en vice versa. Toch hopen en bid­den we maar dat de vliegtuigen veilig in de lucht blijven.

Slimme oplos­singen als RAID5

Er zijn na­tuur­lijk allerlei slimme oplos­singen als RAID5. In huis draait in een vergeten hoekje al jaren een QNAP NAS (net­werkschijf) met vijf harddisks in RAID5 configuratie. Het voor­deel van zo'n systeem is dat als één van de harddisks crasht, het systeem gewoon doordraait! Het is dan wel zaak om die gecrashte schijf zo snel moge­lijk te ver­vangen. Nadeel is dat je netto over slechts 4/5 van de totale disk­ruim­te kunt be­schik­ken. Er zitten vijf schijven van 2TB in zodat de NAS dus netto 8TB disk­ruim­te biedt. Bovendien biedt het slechts redundantie indien één schijf crasht, maar niet in het geval van een cata­stro­fe. Het wordt dan alsnog een droef verhaal als een vliegtuig op het huis stort.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.