iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Gezondheidscentrum San Salvator Orthen

gepubliceerd: donderdag, 18 november 2021
‘Opgeleukte’ foto met blauwe lucht
‘Opgeleukte’ foto met blauwe lucht

Net geen tien jaar gele­den heb ik een foto­se­rie gemaakt van de San Salvator­kerk in Orthen, ’s-Hertogen­bosch. Zater­dag 20 no­vem­ber zal Ge­zond­heids­cen­trum San Salvator fees­te­lijk (binnen de moge­lijk­he­den van de corona­maat­re­ge­len) geopend wor­den door weth­ou­der Huib van Olden via een online verbin­ding.

De afgelopen jaren van de San Salvator waren turbulent waarbij de kerk uit­ein­delijk ont­trok­ken werd aan de Eredienst. Na allerlei plannen voor herbestem­ming, waar­on­der een trampoline­cen­trum, heeft het gebouw een nieuwe bestem­ming gekregen als ge­zond­heids­cen­trum.

In de hal van het centrum herinnert een grote panorama­foto eraan hoe de kerk er van binnen uitzag toen het nog als Godshuis in gebruik was. Mooi dat we met deze foto een bijdrage mogen leveren aan een succes­vol project voor buurt Orthen.

Fees­te­lij­ke ope­ning

Op de web­si­te van Buurt Comité Fort Orthen staat een uit­ge­breid ver­slag van de feestlijke ope­ning op zater­dag 20 no­vem­ber:

Foto­se­rie

Hier­on­der plaatsen we nogmaals de foto­se­rie van een tien jaar gele­den aan­ge­vuld met nog enkele foto's die toen niet door de selectie kwamen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.