iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


European Heritage Award voor Bavokathedraal

gepubliceerd: zaterdag, 12 oktober 2019

De Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem is de pres­tigieuze European Heritage Award toegekend voor de succes­volle afron­ding van de res­tau­ra­tie. Minister Van Engelshoven en burge­mees­ter Wienen ont­hul­den een plaquette op de gevel van de ka­the­draal.

Vrij­dag 11 ok­to­ber was er een slotmani­fes­ta­tie in de ka­the­draal met muzikale intermezzo's door het ka­the­drale koor en het muziek­stuk voor twee orgels Grand Choeur Dialogué van Eugène Gigout door Ron van Eck op het grote orgel en Eric Jan Eradus op het transept-orgel. Sprekers waren Wim Eggen­kamp, voor­zit­ter van de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek, Ingrid van Engelshoven, minister van Onder­wijs, Cultuur en Weten­schap, mevrouw Klasja van de Ridder van de Europese Com­mis­sie en de heer Huib Doek, pen­ning­mees­ter van Europa Nostra. Mgr. dr. Jozef Punt sloot de mani­fes­ta­tie af met een dank­woord en gebed.

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.