iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Ontmoetingsdag met Kardinaal Sarah

gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2019

Zo’n vier­hon­derd mensen namen zater­dag 8 juni deel aan een ont­moe­tings­dag met kar­di­naal Robert Sarah. Het pro­gram­ma bestond uit een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal, een lunch in het Sint-Jans­cen­trum en een toe­spraak in het Theater aan de Parade.

Naast de kar­di­naal als hoofd­cele­brant was er een hele schare aan con­cele­branten. Bij het altaar ston­den Mgr. Rob Mutsaerts, Mgr. Gerard de Korte, Mgr. Ron van den Hout, ple­baan Vincent Blom en diakens Peter Broe­ders en Andre van Aarle. Maar ook achter de de verho­ging van het pries­ter­koor ston­den nog tien pries­ters.

De ont­moe­tings­dag werd geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood - ACN Neder­land.
Meer in­for­ma­tie: www.kerkin­nood.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 april 2019Avond van de Martelaren Amsterdam Fotoserie
donderdag, 11 april 2019Avond van de Martelaren Maastricht Fotoserie
dinsdag, 26 maart 2019Avond van de Martelaren Zwolle Fotoserie
vrijdag, 27 maart 2015Avond van de Martelaren 2015
donderdag, 21 maart 2013Symposium Kerk in Nood 2013
donderdag, 29 maart 2012Symposium Kerk in Nood 2012
donderdag, 29 maart 2012Avond van de Martelaren 2012
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.