iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Feestelijke lancering GezinsPlatform.nl

gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2019

Tijdens een gezellige gezins­dag is op vrij­dag 31 mei de start van Gezins­Plat­form Neder­land gevierd. Politici van de SGP en het CDA ont­hul­den bij het start­mo­ment een spandoek met het motto van het platform: het gezin op de kaart.

Het was prach­tig weer - lekker warm maar niet te zonnig - voor de rond de 450 bezoekers die op deze fees­te­lij­ke lance­ring in Speel­park Voort­hui­zen waren af­ge­ko­men. De kin­de­ren vermaakten zich in de speeltoe­stel­len, de ballenbak of met een leuk spel. Ouders en andere belang­stellen­den kon­den elkaar ont­moe­ten en rondkijken op de in­for­ma­tie­markt waar de organi­sa­ties die verbon­den zijn aan Gezins­Plat­form Neder­land zich pre­sen­teer­den.


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.