iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Feestelijke jubileumviering voor pastoor Cor Mennen

Gouden priesterfeest!

gepubliceerd: donderdag, 30 mei 2019

Kanun­nik en emeritus pastoor Cor Mennen vierde op Hemel­vaarts­dag zijn 50-jarig pries­ter­jubileum in de Ka­the­drale Basiliek van Johannes Evan­ge­list te ’s-Hertogen­bosch. Na de vie­ring werd de jubila­ris nog verrast met een vaandel­groet van het St. Ambrosius­gilde uit Loon op Zand.

Naast hoofd­cele­brant mennen waren er vele con­cele­branten waar­on­der ple­baan Vincent Blom, pastoor Eric Seidel, pastoor Frank As, pastoor Harm Schil­der, kanselier Bart Putter en kape­laan Brian van de Mortel, assis­teerde diaken Edwin Veldman en was Mgr. Rob Mutsaerts te­gen­woor­dig.

Na de vie­ring was er een drukbe­zochte receptie in het Sint-Jans­cen­trum waar de koffie en worsten­broodjes zich goed lieten smaken.


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.