iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Mgr. Hendriks aanvaardt coadjutorschap

Evensong in de Nicolaasbasiliek en nieuwjaarsreceptie in Hotel Barbizon

gepubliceerd: zondag, 13 januari 2019
Vier bisschoppen op een rij: Van Burgsteden, Nuntius Cavalli, Punt en Hendriks
Vier bisschoppen op een rij: Van Burgsteden, Nuntius Cavalli, Punt en Hendriks

Mgr. Hendriks heeft op 11 januari 2019 het ambt van bis­schop-coad­ju­tor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aanvaard tij­dens een in­druk­wek­kende Evensong in de stemmige basiliek van de Heilige Nicolaas te Am­ster­dam. Nadien was er nieuw­jaars­re­cep­tie in het naast­ge­le­gen Barbizon Hotel.

Het komt niet vaak voor dat een bis­schop voordat hij met emeritaat gaat al een op­vol­ger krijgt aangewezen. Mgr. Hendriks is nu officiëel geen hulp­bis­schop meer, noch titulair bis­schop van Arsacal. Wat dat betekent voor zijn populaire web­si­te www.arsacal.nl is nog niet bekend.

De Evensong in de Nicolaas­basi­liek werd gezongen door de leden van ‘het Collegium en het Consort van de Cappella Nicolai’, geleid door Michael Hedley. Naast Mgr. Punt en Mgr. Hendriks waren ook pau­se­lijk nuntius Mgr. Cavalli, Mgr. Van Burg­ste­den en Mgr. Wool­derink aanwe­zig.

Van zowel de Evensong als van de nieuw­jaars­re­cep­tie maakten we een fotoreportage.

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.