iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Studiedag 10 jaar Radio Maria Nederland

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2018

Bij gelegen­heid van het tien-jarig bestaan van Radio Maria Neder­land werd op vrij­dag 2 februari een studie­dag geor­ga­ni­seerd in de bij­zon­dere ambiance van de Verkade­fa­briek te ’s-Hertogen­bosch voor een select gezel­schap.

Sprekers waren Bernhard Mitterrutzner, verant­woor­de­lijke bij de Wereld­fa­mi­lie voor Europa, Wilfred Hardeman, directeur Groot Nieuws Radio, Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van het bisdom waar Radio Maria Neder­land is gestatio­neerd en Eliza Ouds­hoorn, erva­rings­des­kun­dige op het gebied van vrij­wil­li­gers­werk. Dagvoor­zit­ter was Martijn van Helvert, lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 10 juli 2018Radio Maria Provincietour Bolsward Fotoserie
maandag, 26 februari 2018Radio Maria Provincietour Heerhugowaard Fotoserie
maandag, 5 februari 2018Jubileumfeest 10 jaar Radio Maria Nederland Fotoserie
zaterdag, 8 juni 2013Lustrum Radio Maria
woensdag, 1 mei 2013Logo’s voor lustrum Radio Maria

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.