iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Feestelijke jubileumdag KDOV

Eeuwfeest Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging

gepubliceerd: vrijdag, 1 december 2017

In de stijlvolle ambiance van de plebanie van de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo verzamel­den zich zaterdag 25 november dirigenten en organisten uit heel Nederland om het 100-jarig bestaan van hun vereniging te vieren.

Na de leden­ver­ga­dering in de bijsacristie van de kathedraal volgde een pontificale Eucha­ris­tie­viering met als hoofd­cele­brant Mgr. Van den Hende en waarbij onder andere Mgr. Punt con­ce­le­breerde. Mgr. Van den Hende is niet alleen voorzitter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, maar ook bisschop-referent voor de kerk­mu­ziek.

Na de lunch en een eventuele rondleiding door de prachtige Bavo­kathe­draal volgde nog een concert door de Bavocantorij die ook tijdens de Eucha­ris­tie­viering prachtig hadden gezongen. Natuurlijk ontbraken ook de orgel-intermezzo’s niet door de organisten Gonny van der Maten, Naoko Shimizu en Véronique van den Engh.

Voor­af­gaand aan het feestelijke concert werd het eerste exemplaar van het boek over honderd jaar KDOV overhandigd aan Mgr. Van den Hende. De auteur Dr. P.T. van Langen werd door voorzitter Ton van Eck heel hartelijk bedankt voor het uitgebreide onderzoek dat leidde tot het boek Verheffing en schoonheid dat is uitgegeven bij Uitgeverij Verloren.

Meer informatie

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.