iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Franciscusfeest Bommelerwaard

gepubliceerd: zondag, 8 oktober 2017

Met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met maar liefst twee bis­schop­pen, drie pries­ters één diaken plus nog een aantal acolieten en mis­die­naars begon het Fran­cis­cus­feest dat jaar­lijks in de Fran­cis­cus­paro­chie van de Bom­me­ler­waard plaats­vindt.

Negen jaar is Mgr. Ron van den Hout pastoor geweest van de Fran­cis­cus­paro­chie te Kerkdriel; eerst als volle­dige taak, later werd hij waar­ne­mend pastoor omdat hij tevens vica­ris-generaal van Bisdom Bosch werd. Mgr. Rob Mutsaerts heeft de taak van waar­ne­mend pastoor over­ge­no­men toen pastoor Van den Hout bis­schop werd van Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den.

Na afloop van de H.Mis speelde een doedel­zakspeler op het plein voor de kerk een eerbe­toon voor Mgr. Van den Hout en ver­plaatsten de pa­ro­chi­anen zich te voet naar Feestcafe De Kroon aan het Mgr. Zwijsen­plein. Aldaar ont­ving de oud-pastoor een mooie aquarel van de Heilige Fran­cis­cus, gemaakt door pater Philippus Philippus.

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.