iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Neomistenmis Sacha Steijaert

gepubliceerd: dinsdag, 13 juni 2017

De eerste Eucha­ris­tie­vie­ring door de kakelverse pries­ter Sacha Steijaert vond plaats op zon­dag 11 juni 2017 in de St. Martinus­kerk te Kerkdriel. Ondanks tropische temperaturen waren vele fami­lie­le­den, vrien­den en pa­ro­chi­anen toch in grote getalen geko­men om dit feest mee te vieren.

De neomist, con­cele­branten, diaken, acolieten en mis­die­naars kwamen in pro­ces­sie vanuit het pa­ro­chie­centrum naar de kerk en wer­den fees­te­lijk binnen­ge­haald door de Martinuskids met bogen met bloemen en groen. In de kerk werd gezongen door een gelegen­heids­koor, samen­ge­steld uit de diverse koren die de Fran­cis­cus­pa­ro­chie rijk is. Achter het orgel zat Ton Nagel. Con­ce­le­branten waren pastor Stefan Schevers, Mgr. Schröder, pater Bertus Bus en pries­ter Eugen Graas, en diaken Peter de Snoo assis­teerde. Na afloop van de vie­ring volgde een muzikale groet door de Konin­lijke Harmonie Semper Crescendo (KHSC) uit Kerkdriel.

Tijdens de receptie in Woon­zorg­centrum De Leyenstein was er een gastvrij onthaal met koffie en thee, gebakjes, broodjes en later een drankje en een hapje. Tijdens de receptie spraken pastor Stefan Schevers, burge­meester Van Kooten van Maasdriel en vice-voor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur Jan Luyks. Sacha nam onder andere een boek over de natuur in de Bom­me­ler­waard, een prach­tige kazuivel met daarop geborduurd “Kom Heilige Geest”, een indruk­wekkend schil­derij in een prach­tige lijst van het hoofd van Jezus Christus met doornen­kroon en een glimmend wierookvat in ont­vangst.

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.