iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Chrismamis in de Sint-Janskathedraal

gepubliceerd: donderdag, 13 april 2017
Chrismamis in de Sint-Janskathedraal

Grote kannen en kruiken met hoge kwali­teit olijfolie, een kannetje rijk geurende balsem, bijna alle pries­ters van het bisdom en een volle ka­the­draal met vor­me­lin­gen en belang­stel­len­den zijn de ingrediënten van de jaar­lijkse Chrismamis die woens­dag­avond 12 april 2017 plaatsvond in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch.

Be­lang­rijk onder­deel van de li­tur­gie van de Chrismamis is het moment waarop alle aanwe­zige pries­ters van het bisdom hun wij­dingsgelofte hernieuwen. De pries­ters, waarvoor het zui­dertransept van de ka­the­draal nog te klein was, gaan staan en spreken in koor hun gelofte opnieuw uit.

Na de homilie wor­den vanuit het, naast de ka­the­draal gelegen, Sint-Jans­museum ‘de Bouwloods’ de kannen en kruiken met olie binnen­ge­bracht. Ver­vol­gens wor­den drie maal enkele kannen en kruiken op een tafel gezet die voor de gelegen­heid vooraan in de ka­the­draal staat opge­steld. Eerst wor­den de rites gedaan voor de ziekenolie - voor het Sacra­ment van de Zie­ken­zal­ving en de olie van de doop­leer­lingen - die wordt gebruikt voor de cate­chu­me­nen. Als laatste volgt de rite voor het Chrisma met als bij­zon­der onder­deel het moment waarop de bis­schop over de olie blaast.

De oliën wor­den ver­vol­gens terug­ge­bracht naar de Bouwloods om daar te wor­den ver­deeld over kleine glazen flesjes en in doosjes te wor­den gestopt. Omdat alle pries­ters van het bisdom een setje van de oliën moeten krijgen, is dit een hele operatie.

Aan het einde van de bijna twee uur durende vie­ring brak de bis­schop protocol door in het bij­zon­der vica­ris generaal Ron van den Hout te bedanken die volgend jaar zelf de Chrismamis van Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den zal lei­den in de Sint-Jozef­ka­the­draal te Gro­nin­gen. Bovendien zette hij ceremonia­ris Freek van Genugten en pastoor Vincent Blom in het zonnetje.

Na afloop van de Chrismamis was het nog even wachten tot de doosjes met daarin de oliën voor elke pa­ro­chie en klooster de ka­the­draal wer­den binnen­ge­bracht en door de dele­ga­ties kon­den wor­den mee­ge­no­men.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 22 juni 2022Beleef de Sint-Jan
zondag, 19 juni 2022Sacramentsprocessie Sint-Janskathedraal
donderdag, 16 december 2021Kerststal Sint-Janskathedraal 2021
maandag, 18 oktober 2021Diocesane fase synode van start
woensdag, 25 november 2020Kerststal Sint-Janskathedraal
zondag, 15 november 2020Puzzel van de Sint-Janskathedraal
donderdag, 20 augustus 2020Openluchtmis in de tuin van de Sint-Janskathedraal
dinsdag, 7 juli 2020Sint-Janskathedraal in coronatijd
zondag, 9 februari 2020Paus Johannes Paulus II terug in ís-Hertogenbosch
vrijdag, 7 februari 2020Sint-Janskathedraal ís-Hertogenbosch
zondag, 12 januari 2020Kerststal Sint-Janskathedraal
zaterdag, 26 oktober 2019Oecumenische viering 75 jaar bevrijding
donderdag, 25 juli 2019Kroonluchter Sint-Janskathedraal terug op zijn plek
zondag, 23 juni 2019Sacramentsprocessie Sint-Jan
zondag, 21 april 2019Paaswake Sint-Janskathedraal
zondag, 3 maart 2019Ambulancepersoneel in het zonnetje gezet
zondag, 2 december 2018Kerststal Sint-Janskathedraal Den Bosch
maandag, 4 juni 2018Sacramentsprocessie Den Bosch
donderdag, 29 maart 2018Chrismamis 2018
woensdag, 6 december 2017Kerststal Sint-Janskathedraal Den Bosch Fotoserie

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.