iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Eeuwfeest Ons Middelbaar Onderwijs

gepubliceerd: zondag, 11 december 2016
Eeuwfeest Ons Middelbaar Onderwijs

Maar liefst drie bis­schop­pen celebreer­den zon­dag 11 de­cem­ber 2016 een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring bij gelegen­heid van het hon­der­ja­rig bestaan van Ons Middel­baar Onder­wijs (OMO). Hoofd­cele­brant was Mgr. G. de Korte en Mgr. Liesen en Mgr. Hendriks con­ce­le­breer­den.

Ons Middel­baar Onder­wijs, opgericht in 1916, is een vereni­ging van scholen voor voort­ge­zet onder­wijs in voor­na­me­lijk Noord-Brabant. Lid van de vereni­ging zijn onder meer ouders. De OMO-scholen geven onder­wijs vanuit een katho­lie­ke iden­ti­teit, met kennis en begrip voor elkaars opvat­tingen.

Meer in­for­ma­tie


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.