iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Met de bus naar Krakau

Update: triomfkruis ingeladen

gepubliceerd: zondag, 24 april 2016

Op speciaal verzoek van kape­laan Patrick Kuis maakten we een paar foto’s bij Ford-dealer Van Mossel in ’s-Hertogen­bosch. Tesamen met Wim Viguurs gaat Patrick eind april het grote triomf­kruis weg­bren­gen naar de Uni­ver­si­teit in Krakau.

Het mach­tige kruis van 3½ meter hoog hing aan twee staalkabels boven het altaar in de Heilige Harten­kerk te ’s-Hertogen­bosch. Het wordt van­wege de goede ban­den tussen de pa­ro­chie, het Sint-Jans­cen­trum en de Uni­ver­si­teit van Krakau ge­schon­ken aan de uni­ver­si­teit.

Voor deze lange reis van ’s-Hertogen­bosch naar Krakau en weer terug stelt Ford-dealer Van Mossel een prach­tige bus ter beschik­king waar­van kape­laan Patrick de sleu­tels sym­bo­li­sch in ont­vangst neemt. De brandstof wordt gesponsord door Café De Paternoster. De reis heen en terug komt neer op een kleine 2500 kilo­me­ter.

Update 24 april

Zondag­mid­dag 24 april is het kruis uit de HH. Harten­kerk gedragen en in de bus gela­den. Maar liefst vijf sterke mannen kwamen eraan te pas om het loodzware kruis op te tillen. Nog een groot voor­deel van het foto­graaf zijn: je hoeft geen vin­ger uit te steken...

Maan­dag 25 april zullen kape­laan Patrick Kuis en Wim Viguurs hun reis aan­vangen. Goede reis!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.