iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Nieuwjaarsreceptie Zaltbommel

gepubliceerd: zaterdag, 3 januari 2015
Nieuwjaarsreceptie Zaltbommel

Pa­ro­chi­anen uit de hele Bom­me­ler­waard waren zater­dag­avond 3 januari 2015 aanwe­zig tij­dens de pre­sen­ta­tie­vie­ring van onze nieuwe diaken Peter de Snoo. Het hele pas­to­rale team was aanwe­zig: waar­ne­mend pastoor en vica­ris generaal Ron van den Hout, pastor Stefan Schevers, Pater Bertus Bus, pas­to­raal mede­wer­ker Jos Vriesema alsook diaken Peter de Snoo.

Tijdens de homilie, die werd gehou­den door diaken De Snoo leek het er even op dat hij zich er ge­mak­ke­lijk vanaf maakte omdat hij begon met de vraag: “Heeft u allemaal de lezingen begrepen?” Voor het­zelfde geld was de diaken bij het uit­blij­ven van een ontkennend ant­woord ver­der gegaan met de woor­den: “Dan ga ik maar weer zitten.” Gelukkig liet hij zich niet zo ge­mak­ke­lijk uit het veld slaan en volgde een in­spi­re­rende preek.

Na afloop heette pastoor Van den Hout nogmaals diaken Peter welkom met een presentje en kreeg zijn vrouw een mooie bos bloemen. Daarna volgde een geanimeerde zeer goed ver­zorgde nieuw­jaars­re­cep­tie in het pa­ro­chie­cen­trum waarbij de pa­ro­chi­anen de beste wensen uitwissel­den en nader kennis kon­den maken met de nieuwe diaken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.