iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Nieuwjaarsreceptie parochie Bommelerwaard

gepubliceerd: zondag, 3 januari 2016

Tijdens een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring op zater­dag­avond 2 janu­ari 2016 met als hoofd­cele­brant waar­ne­mend pastoor en vicaris generaal R. van den Hout, con­cele­branten S. Schevers en pater B. Bus en geassis­teerd door diaken P. de Snoo, werd pas­to­raal werkster Anneke van Veelen ge­pre­sen­teerd.

De mooie viering in de Sint Martinus­kerk te Zalt­bom­mel werd prachtig opge­luis­terd door het koor Fran­cis­cus Vocalis en organist Ton Nagel. Aan het einde van de viering stelde Anneke zich per­soon­lijk voor aan de kerk­gan­gers en ontving ze bloemen van pastoor Van den Hout.

Na afloop werd iedereen welkom geheten op de nieuw­jaars­re­cep­tie in het pa­ro­chie­cen­trum naast de kerk. Onder het genot van aanvankelijk een kopje koffie en een plakje kerststol en later een hapje en een drankje was iedereen in de gelegen­heid elkaar het allerbeste toe te wensen voor het nieuw jaar.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.