iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Nationale Priesterdag

gepubliceerd: maandag, 5 juli 2010

Op 5 juli 2010 werd in het Sint-Jans­cen­trum, de Sint-Jans­kathe­draal en het Theater aan de Parade een Nationele Pries­ter­dag gehou­den. Speciale gasten waren o.a. kar­di­na­len Kasper en Simonis, aarts­bis­schoppen Eijk en Léonard en bischoppen Hurkmans, Van den Hende, Wiertz, Van Luyn, De Jong, De Korte, Van Burg­ste­den, Bacqué (nuntius), Woorts en Hoogen­boom.

De dag begon in pro­ces­sie van het Sint-Jans­cen­trum naar de Sint-Jans­kathe­draal voor een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring. Daarna trok de stoet weer naar het Sint-Jans­cen­trum waarbij de zusters van de over­kant harte­lijk wer­den begroet door de kar­di­na­len. Het pro­gram­ma ver­volgde in het Theater aan de Parade. Uit­ein­de­lijk werd de prach­tige dag af­ge­slo­ten met het Vesper terug in de ka­the­draal.


 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.