iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Jubileum Sint-Martinuskerk Kerkdriel

gepubliceerd: zondag, 28 juni 2015

Veel pa­ro­chi­anen hadden zon­dag 28 juni 2015 de weg gevonden naar de Sint-Martinus­kerk in Kerkdriel. Daar vond een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring plaats vanwege het het 60-jarige bestaan van de kerk. Tevens werden de vele vrij­wil­li­gers in het zonnetje gezet.

Tijdens de viering, die werd gecelebreerd door kape­laan Stefan Schevers en geassis­teerd door diaken Peter de Snoo en Jos Vriesema, waren er warme woorden voor de vrij­wil­li­gers. Aan het einde van de viering haalde Jos Vriesema drie aanwezige leden van de werk­groep gezins­vie­ringen naar voren. Tegelijk met het bereiken van de pensioenge­rechtigde leef­tijd door Jos Vriesema hebben zij aange­ge­ven te willen stoppen. Uit de handen van Jos ontvingen ze een mooi boeket bloemen. Komend school­jaar gaat diaken Peter de Snoo samen met een nieuw team vrij­wil­li­gers verder met de gezins­vie­ringen.

Met deze viering is ook de vakantie­pe­rio­de aangebroken voor de beide koren die de kerk rijk is. De viering werd bekwaam opge­luis­terd door het gemengd koor en aan het einde van de viering zongen de kinderen van kinder­koor Do-Re-Mi nog twee liedjes.

Achterin de kerk staat een tentoon­stel­ling opgesteld met oude foto’s en in­for­ma­tie over de ont­wik­ke­lingen rond de kerk. Een com­puter­beeldscherm toont foto’s en video­ma­te­riaal en bij­zon­dere voorwerpen van de kerk staan tentoon­ge­steld. Aan het einde van de viering ontvingen alle kerk­gan­gers een prachtig boekje met een selectie van wat op de tentoon­stel­ling te zien is.

Na afloop van de viering stond ‘Jachthoorn- en trompetterkorps Door Eendracht Sterk’ (DES) te trappelen van ongeduld op het kerk­plein om de vrij­wil­li­gers en de overige kerk­gan­gers te bedanken met mooie muziek. Daarna konden belang­stel­lenden een kopje koffie met iets lekkers in het pa­ro­chie­cen­trum nuttigen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.