iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Gebedsdag Sint-Janscentrum

gepubliceerd: zondag, 13 oktober 2013
Gebedsdag Sint-Janscentrum

Zondag­och­tend 13 ok­to­ber begon in Den Bosch met hoosbuien. Ie­der­een vroeg zich af of het slechte weer invloed zou hebben op het bezoekersaantal bij de jaar­lijkse gebeds­dag van het Sint-Jans­cen­trum.

Niets bleek echter min­der waar. Wat later dan verwacht (omdat een uits­te­kend gast­koor in de Sint-Jan nogal uit­voerig zong) kwamen de gasten aan op het Sint-Jans­cen­trum, waar ze ont­van­gen wer­den met koffie en broodjes.

KISI Kids

Na de zeer geapprecieerde lezing van pastoor Timmermans werd het centrale thema ‘De barm­har­tig­heid van God’ vanuit een andere invals­hoek belicht. De KISI-Kids brachten een concert met liedjes uit hun musical ‘De barm­har­tige Vader’: een herver­telling van de parabel van de verloren zoon. Het gelo­vi­ge en­thou­sias­me van de kin­de­ren en tieners werkte aan­ste­ke­lijk op de aanwe­zigen in de zaal!

Barm­har­tig­heid

Gedurende de hele mid­dag was er gelegen­heid om de barm­har­tig­heid van God te ont­moe­ten in de eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en in het sacra­ment van ver­zoe­ning, waar dank­baar gebruik van werd gemaakt.

Afslui­ting met gebed

Na een korte pauze was er gelegen­heid om het rozen­hoedje te bid­den in de semi­na­rie­ka­pel. Op deze wijze waren we in gebed verenigd met paus Fran­cis­cus, die op het­zelfde moment te Rome de wereld toewijdde aan het On­be­vlekte Hart van Maria. Met plech­tig gezongen vespers in de semi­na­rie­ka­pel werd de gebeds­dag besloten.

De rector bedankte, in naam van de semi­na­rie­ge­meen­schap, alle leden van de gebeds­kring en alle wel­doe­ners van het semi­na­rie voor hun gebed, be­trok­ken­heid en steun. Weke­lijks wordt in de semi­na­rie­ka­pel de H. Mis opgedragen voor alle intenties van de sym­pa­thi­san­ten van het Sint-Jans­cen­trum.

Meer in­for­ma­tie


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.