iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Gebedsdag Sint-Janscentrum

gepubliceerd: zondag, 13 oktober 2013
Gebedsdag Sint-Janscentrum

Zondag­och­tend 13 okto­ber begon in Den Bosch met hoosbuien. Iedereen vroeg zich af of het slechte weer invloed zou hebben op het bezoekersaantal bij de jaar­lijkse gebeds­dag van het Sint-Jans­cen­trum.

Niets bleek echter minder waar. Wat later dan verwacht (omdat een uitstekend gast­koor in de Sint-Jan nogal uitvoerig zong) kwamen de gasten aan op het Sint-Jans­cen­trum, waar ze ontvangen werden met koffie en broodjes.

KISI Kids

Na de zeer geapprecieerde lezing van pastoor Timmermans werd het centrale thema ‘De barm­har­tig­heid van God’ vanuit een andere invalshoek belicht. De KISI-Kids brachten een concert met liedjes uit hun musical ‘De barm­har­tige Vader’: een hervertelling van de parabel van de verloren zoon. Het gelo­vi­ge en­thou­sias­me van de kinderen en tieners werkte aan­ste­ke­lijk op de aanwezigen in de zaal!

Barm­har­tig­heid

Gedurende de hele mid­dag was er gelegen­heid om de barm­har­tig­heid van God te ontmoeten in de eucha­ris­tische aanbid­ding en in het sacra­ment van ver­zoe­ning, waar dank­baar gebruik van werd gemaakt.

Afsluiting met gebed

Na een korte pauze was er gelegen­heid om het rozenhoedje te bidden in de seminarie­ka­pel. Op deze wijze waren we in gebed verenigd met paus Fran­cis­cus, die op hetzelfde moment te Rome de wereld toewijdde aan het On­be­vlekte Hart van Maria. Met plechtig gezongen vespers in de seminarie­ka­pel werd de gebeds­dag besloten.

De rector bedankte, in naam van de seminarie­ge­meen­schap, alle leden van de gebedskring en alle weldoeners van het seminarie voor hun gebed, betrokken­heid en steun. Wekelijks wordt in de seminarie­ka­pel de H. Mis opgedragen voor alle intenties van de sympathisanten van het Sint-Jans­cen­trum.

Meer in­for­ma­tie


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting. 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.