iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


iMoose?

iMoose?

Als bedrijf­naam hebben we gekozen voor ‘iMoose’. Met deze naam zijn we actief vanaf 2005 met het bouwen en onder­hou­den van web­si­tes en alles daaromheen.

Waarom een moose?

Wie een moose -of eland in goed Neder­lands- in het wild heeft gezien begrijpt mijn fascinatie. Een eland is een magnifiek dier dat ons met zijn ruwe schoon­heid en kracht een gevoel van ontzag geeft voor de groots­heid van de natuur.

De eland (Alces alces) is het grootste lid van de herten­fa­mi­lie en is zo groot als een paard. Het is een van de Europese grote grazers en eet onder andere takken. Van oorsprong zijn elan­den bosbewoners, maar ze zoeken graag land­bouw­ge­bie­den op om er zich te voe­den met knollen en granen. Het sprei­dings­ge­bied van de eland bestaat uit Noord-Amerika, en het noor­de­lijk en ooste­lijk deel van Europa en Azië.

Vroe­ger werd de eland bere­den net zoals een paard. De eland heeft echter een beter uit­hou­dings­ver­mo­gen en omdat het paard was voorbe­hou­den aan de adel, werd het berij­den van een eland straf­baar.

Het maximale gewicht van het mannetje is zo'n 800 kilogram en hij meet dan tot 2.40 meter hoog en 3 meter lang. Ze dragen geweien met een spanwijdte tot wel 2 meter en een gewicht tot 40 kilogram.

Ondanks hun grootte en kracht is een eland altijd geneigd zijn omge­ving vrien­de­lijk te bena­de­ren. Over het alge­meen valt een eland andere dieren of mensen niet aan tenzij hij of zijn jong in gevaar is.

Wat heeft een eland nou met web­si­tes te maken? iMoose streeft dezelfde kenmerken na: gemoe­de­lijk­heid, betrouw­baar­heid, no-nonsense, loyali­teit, standvas­tig­heid, kracht, dui­de­lijk­heid & vrien­de­lijk­heid.

iMoose?

De ‘i’ in iMoose kan wor­den gelezen als de afkor­ting van

  • in­ter­net
  • informatica
  • in­ter­ac­tief
  • intel­li­gent
  • in­for­ma­tief

...en ga zo nog maar even door. Het kan ook gelezen wor­den als ‘I Moose’ als in ‘ik maak gebruik van de diensten van iMoose’. Bovendien maakt de letter ‘i’ de domein­naam iMoose.nl uniek.

Bedrijfs­mot­to

No-nonsense dienst­ver­le­ning.

 

Het beeldje dat diende als inspirateerde voor ons logo
Het beeldje dat diende als in­spi­ra­tie voor ons logo 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.