iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Contact

Bij voor­keur ben ik bereik­baar per e-mail - die lees ik zowel op kantoor als op de smart­phone. Ten behoeve van de con­cen­tratie en productie wil ik mij nog wel eens zon­der tele­foon terugtrekken achter de com­puter.

Na­tuur­lijk zijn we ook tele­fo­nisch bereik­baar via vaste lijn en mobiel, ook via Whatsapp en SMS.

Daar­naast zijn we ook te vin­den op sociale media als Twitter en Facebook.

Ing. W.S.J. Koopman
adres: Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zalt­bom­mel
tele­foon: (0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30
e-mail: wim@imoose.nl
web­si­te: www.imoose.nl
Twitter: Twitter.com/imoosenl
Facebook: Facebook.com/imoosenl 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.