iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Jubileum 15 jaar Radio Maria

gepubliceerd: maandag, 6 februari 2023

Op zater­dag 4 februari 2023 vierde Radio Maria Neder­land het 15-jarig bestaan. Naar de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.30 uur met Mgr. Gerard de Korte als hoofd­cele­brant waren vele luis­te­raars uit heel Neder­land toe­ge­ko­men.

Con­ce­le­branten waren Rector Jeroen de Wit van Groot­semi­narie St. Wil­li­brordus te Heiloo, voor­ma­lig pro­gram­ma-directeur pater Elias Leyds, pastoor Cor Mennen, pries­ter Koos Smits en de nieuwe pro­gram­ma­di­rec­teur pastoor Pieter Zimmermann.

Na afloop was er een receptie in het Sint-Jans­cen­trum. Daarbij werd afscheid geno­men van de voor­zit­ter van het bestuur, Ger Zimmermann.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 10 juli 2018Radio Maria Provincietour Bolsward
maandag, 26 februari 2018Radio Maria Provincietour Heerhugowaard
maandag, 5 februari 2018Jubileumfeest 10 jaar Radio Maria Nederland
maandag, 5 februari 2018Studiedag 10 jaar Radio Maria Nederland
zaterdag, 8 juni 2013Lustrum Radio Maria
woensdag, 1 mei 2013Logo’s voor lustrum Radio Maria

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.