iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Copyright

Glimmende knop op een paaltje in Schoonhoven
Glimmende knop op een paaltje in Schoonhoven

Het copyright op de foto’s blijft te allen tijde bij de fotograaf, Wim Koopman. Voor het gebruik van de foto’s door derden kan een licentie worden afgeno­men. Wanneer u een of meerdere foto’s wilt gebrui­ken voor uw publicatie, neem dan van tevoren contact met ons op.

Voor het gebruik van foto’s wordt per publicatie een vergoe­ding afge­sproken. Deze vergoe­ding is afhan­kelijk van de soort publicatie (krant, tijd­schrift, bisdomblad, pa­ro­chie­blad, website, ...) en van de oplage of verwachte aantal vertoningen.

Niets van deze website mag worden gerepro­du­ceerd zonder vooraf­gaande toestem­ming.

Bij foto­repor­tages in opdracht wordt altijd een onbe­perkte licentie voor het gebruik van de foto’s afge­sproken met de opdracht­gever.
 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.