iMoose
Ing. W.S.J. Koopman

Van Heemstraweg Oost 15
5301 KE  Zaltbommel

(0418) 68 00 27
(06) 19 83 25 30

wim@imoose.nl
www.imoose.nl

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 22 mei 2022
Zondag 22 mei 2022 werd een nationale dank­vie­ring gevierd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch voor de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma op 15 mei. Kar­di­naal Eijk was hoofd­cele­brant en vele bis­schop­pen en pries­ters con­ce­le­breer­den.
Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022
De jaar­lijkse leden­dag van de Vereni­ging voor Latijnse Li­tur­gie is dit jaar gehou­den op 14 mei in Hilversum. De dag begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal van Hilversum, oftewel de prach­tige Vitus. Daarna volgde een lunch, een lezing door Mgr. Jan Hendriks en de leden­ver­ga­de­ring in het art-deco café Dudoc.
Zoete Moeder van Den Bosch Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022
Ver­za­me­ling foto’s van de Zoete Moeder van Den Bosch, in wil­le­keu­rige volgorde. Dit jaar heeft kunstenares Margriet Luyten een nieuwe man­tel gemaakt: De man­tel van Hoop en Troost. In de mei­maand zal Maria deze man­tel dragen en vanaf 2023 zal Maria deze man­tel steeds dragen in de Vasten­tijd.
Bidtocht met de Zoete Moeder Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 8 mei 2022
Na twee jaar zon­der bid­tocht werd op zon­dag 8 mei 2022, tevens Moeder­dag en Roepingen­zon­dag, weer de Bidtocht met de Zoete Moeder gelopen door de bin­nen­stad van ’s-Hertogen­bosch.
Meimaand feestelijk geopend Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 1 mei 2022
Traditie­ge­trouw wordt op de voor­avond van mei altijd de mei­maand geopend. Tijdens een Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur werd het Maria­beeld vanuit haar kapel naar voren gebracht en op een voet­stuk bij het altaar geplaatst.
Rolbanners voor de jarige Sint-Jan Fotoreportage
Sint-Jan 800 jaar
gepubliceerd: dinsdag, 26 april 2022
In 2022 wordt gevierd dat de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch maar liefst 800 jaar bestaat. Voor deze gelegen­heid hebben we vijf grote rolbanners gemaakt met vier aan­dachts­pun­ten van de Sint-Jan: Paro­chie­kerk, Bisdom­kerk, Bede­vaart­kerk en Monu­ment, plus nog een banner waarop de Plebaan ie­der­een welkom heet.
Aftrap Sint-Jan 800 jaar Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 17 april 2022
Op het Hoog­feest van Pasen, zon­dag 17 april 2022 werd sym­bo­li­sch het jubileum­jaar voor het 800-jarig bestaan van de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch geopend. Na afloop van de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur hesen bis­schop Gerard de Korte, ple­baan Vincent Blom en bur­ger­va­der Jack Mikkers een vlag in de tuin van de ka­the­draal.
Witte Donderdagviering met voetwassing Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 14 april 2022
De Witte Donder­dag­vie­ring is altijd bij­zon­der van­wege de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie, de voet­was­sing en na afloop van de vie­ring wordt de ciborie met geconsa­creerde hosties naar het rustaltaar gebracht in de Sacra­ments­ka­pel. Ver­vol­gens wordt het altaar ontbloot en een voor een wor­den alle lichten uit­ge­zet en kaarsen gedoofd.
Palmpasen Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 10 april 2022
Dit jaar kunnen we de vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen weer fysiek in de kerk vieren. Op zon­dag 10 april 2022 werd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch weer de tra­di­tio­nele Intocht met Palmpaasstokken gehou­den met de kin­de­ren die zich voor­be­rei­den op hun Eerste Heilige Communie.
Conferentie Missionaire Parochie Fotoreportage
Vrijdag 25 maart
gepubliceerd: donderdag, 31 maart 2022
Op vrij­dag 25 maart 2022 mochten we voor Bisdom Breda een foto­se­rie maken van de meermaals uit­ge­stelde con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie met Father Steve Bannon. Deze twee­daag­se con­fe­ren­tie bracht duizend pa­ro­chi­anen, be­stuur­ders en pries­ters op de been die werk willen maken van het revitaliseren van hun pa­ro­chie.
Carnavalsmis Oeteldonk Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 27 februari 2022
Met de Carnavalsmis van zon­dag 27 februari was de Sint-Jans­kathe­draal voor het eerst sinds de ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len op 25 februari weer helemaal gevuld. Zoals ge­woon­lijk was het weer een bont uitgedoste menigte in hoofd­za­ke­lijk de kleuren rood, wit en geel.
Nieuwe mantel voor de Zoete Moeder Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 25 januari 2022
Op dins­dag 25 januari 2022 is een nieuwe man­tel voor de Zoete Moeder van Den Bosch ge­pre­sen­teerd. Dat wil zeggen er was een pers­con­fe­ren­tie waarbij ple­baan, broe­der­schap en de kunstenares ver­tel­den over de Mantel van Hoop en Troost - de ont­hul­ling van de nieuwe man­tel is op 2 maart in het Noordbrabants Museum.


woensdag, 5 januari 2022Kerkbalans folder Fotoreportage
donderdag, 16 december 2021Kerststal Sint-Janskathedraal 2021 Fotoreportage
woensdag, 24 november 2021#RedWednesday Fotoreportage
donderdag, 18 november 2021Gezondheidscentrum San Salvator Orthen Fotoreportage
zaterdag, 6 november 2021Diakenwijding ’s-Hertogenbosch Fotoreportage
zondag, 31 oktober 2021Jeroen Felix 25 jaar Rector Cantus Fotoreportage
maandag, 18 oktober 2021Diocesane fase synode van start Fotoreportage
zaterdag, 9 oktober 2021Fotoserie opGROEIsymposium 2021 Fotoreportage
maandag, 27 september 2021Caritas ontmoetingsdag Fotoreportage
woensdag, 22 september 2021Inkleding nieuwe klas Koorschool Haarlem Fotoreportage
donderdag, 2 september 2021Windmolen geïnstalleerd Fotoreportage
zondag, 29 augustus 2021Tentoonstelling Geloof in Geluk Fotoreportage
zondag, 15 augustus 2021Openluchtmis bij Mariakapel Fotoreportage
woensdag, 14 juli 2021Flyer opGROEIsymposium 2021
donderdag, 1 juli 2021Brochure bij afscheid pastoor Van der Mee
zondag, 30 mei 2021Priesterwijding Quinten Kerckhofs Fotoreportage
zaterdag, 1 mei 2021Opening van de meimaand Fotoreportage
dinsdag, 5 januari 2021Kerkbalans folder Fotoreportage
zondag, 13 december 2020Kerstconcert en -toespraak Fotoreportage
vrijdag, 27 november 2020Onderscheidingen en eindpresentatie Schola Fotoreportage
woensdag, 25 november 2020Kerststal Sint-Janskathedraal Fotoreportage
dinsdag, 24 november 2020Dubbele Maagdenwijding Fotoreportage
zondag, 15 november 2020Puzzel van de Sint-Janskathedraal Fotoreportage
zaterdag, 7 november 2020Zesvoudige diakenwijding Bisdom Den Bosch Fotoreportage
zaterdag, 31 oktober 2020Priesterwijding Bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
donderdag, 1 oktober 2020Overkapping Fotoreportage
zaterdag, 26 september 2020Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage
dinsdag, 22 september 2020Ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief

 

© Copyright Wim Koopman - wim@imoose.nl
Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.